Описание на билката:

Горуха Lepidium perfoliatum L
Горуха Lepidium perfoliatum L

Едногодишно и двегодишно тревисто растение с неприятна миризма. Стъблата са из¬правени или приповдигащи се, 10—30 см високи, най-често още от основата разклонени. Приосновните листа са 5—7 см дълги, един до два пъти пересто нарязани; средните листа са просто перести, а горните — цели, линейни, със стеснена или закръглена основа. Цветовете са много дребни, най-често без венче Плодът е закръглено яйцевидна или широко елипсовидна шушулка, 2—3 мм дълга и около 1,5 мм широка. Цъфти май-юли.

 

 

Кои части на Горуха притежават лечебни свойства:

Стръковете (Herba Lepidii ruderalis).

Полезни съставки на Горуха:

Съдържа тиогликозиди, при ензимното разпадане на които както при синапа се отделят летливи съставки, съдържащи сяра. Химическият състав все още не е достатъчно изучен.

Къде се среща Горуха:

Расте по буренливи места, край сгради и пътища из цялата страна до 1500 м надморска височина.

Приложение на Горуха:

Научно е потвърдено противодиабетното действие на растението, известно и използувано от народната медицина в някои области у нас.