Билки

Дребно обичниче Thalictrum minus L.

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Дребно обичниче Thalictrum minus L.
Дребно обичниче Thalictrum minus L.

Многогодишно тревисто растение с ръбесто, дълбоко набраздено стъб­ло, високо до 1,5 м, голо или рядко с жлезисти власинки. Листата на дълга дръжка, 3-4 пъти перести, в общото си очертание широко триъгълни, дълги 7-30 см и почти толкова широки. Листчетата почти кръгли или обратно яй­цевидни до клиновидни, дълги до 30 мм и толкова широки, отпред обикно­вено с три зъбчета. Цветовете много, събрани по върховете на стъблото в широка, разперена метлица. Околоцветникът прост. Венчелистчетата липс­ват. Чашелистчетата 4-5 на брой, зеленикавожълти, дълги 3-4 мм, яйцевид­ни. Тичинките много (10-15), увиснали, дълги 7-8 мм, по-дълги от околоцветника. Яйчникът горен. Плодчетата голи или жлезисто влакнести, дъл­ги 2,5-4,0 мм, приседнали, странично сплескани, с късо носче.

Къде се среща Дребно обичниче:

По сухи тревисти и каменливи места, ливади, храсталаци и горски поляни почти до алпийския пояс. Цъфти май — август.

Приложение на Дребно обичниче:

Употребява се в народната медицина.

Tags

Свързани статии

Close
Close