Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Антидиарично и действие.
Дрян
Дрян