Билки

Жълта съсънка Anemone ranunculoides

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Жълта съсънка Anemone ranunculoides
Жълта съсънка Anemone ranunculoides

Растение с тънко, цилиндрично, хоризонтално коренище. Стъблото единично, високо 7-30 см, голо или разсеяно влакнесто с един приосновен лист или без него. Стъблените листа 3 на брой, събрани в прешлен под цве­та, на дръжка, до основата си дланевидно триразделни, като дяловете са яйцевндни до тясно елиптично ланцетни, към основата си целокрайни, нагоре едро назъбени до изразяни, отгоре разсеяно влакнести, отдолу голи. Цветовете обиновено единични, 1,5-2 см в диаметър, с прост венчевиден околоцветник от 5-8 листчета, отдолу с прилегнали власинки, отгоре голи, дълги 10-15 мм, широки 8-10 мм. Тичинките многобройни, значително по – къси от околоцветника. Яйчникът горен. Плодчетата многобройни, гъсто влакнести, а сборният плод увиснал.

Кои части на Жълта съсънка притежават лечебни свойства:

Из сенчести широколистни гори и храсталаци в предпланинския и дол­ния планински пояс до към 1500 м н. в. Цъфти март — май.

Къде се среща Жълта съсънка:

Употребява се в народната медицина.

Tags

Свързани статии

Close
Close