Билки

Жълтеникава резеда Reseda luteola L.

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Жълтеникава резеда Reseda luteola L.
Жълтеникава резеда Reseda luteola L.

Двугодишно растение с изправено, единично, просто или към върха слабо разклонено, голо, гъсто облистено стъбло, високо 50-150 см. Листата цели, приседнали, линейни или тясно ланцетно-линейни до лопатовидни, в основата си често стеснени и с две шиловидни ушички, целокрайни. Цвето­вете събрани в гъсто гроздовидно съцветие, дълго до 40 см, в долната си част често разклонено, с къса дръжка (около 1 мм), в основата си с триъгъл­но шиловидни прицветници, дълги 2-3 мм. Чашелистчетата 4, трайни, овално продълговати, около 2 мм дълги. Венчелистчетата също 4, светло­жълти, 3,5-4 мм дълги, нееднакви, обратно овално клиновидни, горните до средата изрязани на 5-7 дяла, останалите слабо наделени или цели. Тичин­ките 20-30, с голи дръжки, запазващи се и при плодовете. Яйчникът горен. Плодът кутийка, дълга около 4 мм, почти кълбеста, на къса дръжка, с 6 тъ­пи ръба и 3 едри, триъгълно заострени зъба.

Кои части на Жълтеникава резеда притежават лечебни свойства:

По сухи тревисти места, край пътища, по изоставени и буренясали мес­та в цялата страна докъм 1000 м н. в. Цъфти юни — септември.

Къде се среща Жълтеникава резеда:

Употребява се в народната медицина.

Tags

Свързани статии

Close
Close