Билки

Златиста папрат Ceterach officinarum DC

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Златиста папрат Ceterach officinarum DC
Златиста папрат Ceterach officinarum DC

Многогодишно растение с късо коренище, от което излиза снопче презимуващи кожести листа, дълги 5-25 см, дълбоко пересто нарязани на 9-20 последователно разположени, продълговати до полукръгли, целокрайни или слабо вълнисти дялове, отгоре голи, зелени, отдолу покрити гъсто с ръждиви влакна, под които са скрити сорите. Листната дръжка е по-къса от петурата, обикновено към основата черно-кафява.

Кои части на Златиста папрат притежават лечебни свойства:

В народната медицина се използва надземната част, която се събира лятото.

Къде се среща Златиста папрат:

Разпространена е в цяла България докъм 1500 м н. в. главно в пукнатини варовити скали, като преобладава в по-южните части на страната, носи май — октомври.

Приложение на Златиста папрат:

Използва се в народната медицина.

Tags

Свързани статии

Close
Close