Билки

Змийско мляко Chelidonium majus L.

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Змийско мляко Chelidonium majus L.
Змийско мляко Chelidonium majus L.

Многогодишно тревисто растение, съдържащ гъст оранжев млечен сок. Стъблото синкаво, разклонено, високо 30 – 90см. голо или с разсеяни меки власинки. Листата последователни, долните с дръжки, горните при­седнали, голи, нечифтоперести, с 5-7 овални кла продълговати, почти при­седнали листчета, връхното триразделно. Цветовете събрани по 2-6 в про­сти сенници, разположени в пазвите на горните листа. Те имат чашка от 2 жълто-зелени листчета, опадащи при разтварянето ат шета. Венчето ярко­жълто, четирилистно. Тичинките многобройни. Яйчникът горен. Плодът шушулковиден, дълъг до 5 см, разпукващ се надве части, гол. Отровно!

Кои части на Змийско мляко притежават лечебни свойства:

Отровно!

Полезни съставки на Змийско мляко:

Змийско мляко Chelidonium majus L.
Змийско мляко Chelidonium majus L.

Съдържа около 20 изохинолинови алкалоида, от които най-важни са хелидонин, хомохелидонин, хелиритрин, сангвинарин, берберин и протопин. Освен алкалоиди в дрогата се съдържат органични киселини (хелидонова, ябьлчна, лимонена и янтарна), флавоноиди, сапонини, етерично мас¬ло, витамин С и др.

Приложение на Змийско мляко:

Използува се както надземната, така и подземната част на рас­тението и пресният сок от него.

Tags
Close
Close