Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Пикочогонно и спазмите на гладката средство.

Кои на Изсипливче притежават :

Надземните части.
Изсипливче Herniaria Glabra
Изсипливче Herniaria Glabra