Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Газогонно, потискащо централната . Действа до сънотворно.
Копър
Копър

Кои на Копър притежават свойства:

Зрелите и цялата цъфтяща надземна част.