Статии

Култа към мъртвите според Библията

Какво пише в Библията за почитане на предците

Не пропускайте нашите публикации като се

Какво казва Библията за култа към мъртвите

Култът към мъртвите включва религиозни вярвания и практики, които се състоят от молитви към и жертвоприношения на душите на мъртви роднини. Култът към мъртвите присъства в много култури навсякъде по света. Казват се молитви и се извършват жертвоприношения, тъй като се вярва, че душите на предците живеят в естествения свят и така могат да влияят на бъдещето и съдбата на живите роднини.

Култ към мъртвите
Култ към мъртвите

Също се вярва, че душите на предците действат като посредници между живите и Създателя.

Смъртта не е била единственият критерий, за да бъдеш обожествяван като прародител. Човекът трябва да е живял морален живот с голямо обществено отличаване, за да придобие такъв статус. Вярва се, че предците влияят на живота на следващото поколение чрез благославяне или проклинането му, по същество, действайки като богове. Така че молитвата към тях, поднасянето им на дарове и принасянето на жертвоприношения се правят, за да се умиротворят и да се получи тяхното благоволение.

Данни за култа към предците се откриват на места в Средния Изток в Ерихон, датиращи от 7 в.пр.Хр. Той е съществувал също в древногръцката и римската култура. Култът към предците е имал най-голямото си влияние върху китайската и африканската религия и се открива в японската и индианската религия, където той е познат по-добре като почит към праотците.

Какво казва Библията за култа към мъртвите?

Първо, Библията ни казва, че душите на мъртвите отиват или на небето, или в ада и не остават в естествения свят (Лука 16:20-31; 2 Коринтяни 5:6-10; Евреи 9:27; Откровение 20:11-15). Вярването, че душите продължават да обитават на земята след смъртта и да влияят върху живота на другите, не е библейско.

Второ, никъде в Библията не ни се казва, че мъртвите действат като посредници между Бог и човека. Но ни е казано, че тази роля е дадена на Исус Христос. Той бил роден, живял безгрешен живот, бил разпънат на кръст за нашите грехове, погребан в гроб, Бог го възкресил, множество свидетели го видели, възнесъл се на небето и сега седи отдясно на Отца, където се застъпва за онези, които са положили своята вяра и надежда в Него (Деяния 26:23; Римляни 1:2-5; Евреи 4:15; 1 Петрово 1:3-4). Има само един Посредник между Бог и човека и това е Божият Син, Исус Христос (1 Тимотей 2:5-6; Евреи 8:6, 9:15, 12:24). Само Христос може да изпълнява тази роля.

Библията ни казва в Изход 20:3-6, че не трябва да боготворим никой друг бог освен Господ Бог. Нещо повече, тъй като се смятало, че гадателите и врачки можели да да контактуват с мъртвите, те също изрично били забранени от Бог (Изход 22:18; Левит 19:32, 20:6, 27; Второзаконие 18:10-11; 1 Царе 28:3; Еремия 27:9-10).

Сатаната винаги се е опитвал да измести Бог и той използва лъжи за боготворенето на други богове и дори предците, за да се опитва да отвежда хората от истината за Божието съществуване. Култът към предците е погрешен, тъй като върви срещу Божиите специални предупреждения за такова боготворене и се опитва да замени Исус Христос като Божествения Посредник между Бог и човечеството.

Вижте и:⤵️
Защо сънуваме мъртви хора
За мъртвите или добро или нищо
Какво означават сънищата за мъртъвци

Tags

Свързани статии

Close
Close