Гледане на ръка

Линия на живота – Гледане на ръка

Не пропускайте нашите публикации като се

Къде се намира линията на живота и какво означава

Линия на живота
Линия на живота

Линията на живота е една от трите големи линии (другите две са линията на главата и линията на сърцето) в гледането на ръка. Тя започва от ръба на дланта м/у палеца и показалеца и продължава до основата на палеца.

Повечето хора може бе си мислят, че тя служи за определяне дължината на живота. Така е само в частност. Главно тя отразява физическата активност и жизнената енергия. Също така показва дали ще претърпите инциденти или сериозни заболявания през целия си живот.

Липсваща линия на живота. Ако другите линии на дланта ви са ясни и липсва само линията на живота, това не е добър знак. Това означава, че лесно се разболявате или имате доста инциденти през целия си живот.

Дълга, дълбока, нежна и розова линия на живота означава, че сте много устойчиви към болести. От друга страна – къса линия на живота показва, че сте податливи на болести.

Тънка и ясна линия на живота показва, че сте подходящи за физически труд и сте добри в спортовете. Обратното – плитка и неясна линия показва, че сте добър в използването на ума си.

Полукръгла линия на живота около основате на палеца показва, че сте изпълнени с жизненост и енергия. Обратното – ако линията и нечетлива и върви близо до палеца означава, че имате ограничена енергия и лесно се изморявате (фиг.1)

Линия на живота и енергията
фиг.1 Линия на живота и енергията

Двойна: Ако имате втора линия вървяща паралелно с линията на живота, това показва, че сте изключително жизнени. По-специално имате много добра резистентност към болести и се възстановявате бързо след боледуване. (фиг. 2)

Линия на живота - две линии
фиг.2 Линия на живота – две линии

Във вид на верига. Ако линията ви на живота е във вид на верига, това показва , че сте родени с лошо здраве. Ще страдате от разбито здраве и имате нервен стомах. (фиг. 3)

Линия на живота във вид на верига
фиг.3 Линия на живота във вид на верига

Във вид на остров. Ако има островче в линията на живота, показва болести, инциденти или пребиваване в болница по някое време. Големината на острова показва тежестта и продължителността на заболяването (фиг. 4)

Линия на живота във вид на остров
фиг.4 Линия на живота във вид на остров

Прекъсната линия на живота

Ако линията на живота ви е прекъсната, е знак за неочакван инцидент, опасност, бедствие или болест през живота ви. Колкото по-голям е интервала толкова по-продължителна ще е болестта.

Ако прекъсванията се застъпват, вероятно ще се възстановите от сериозно заболяване. Големината на застъпването показва колко време ще продължи въпросното възстановяване. (фиг. 5)

Линия на живота - прекъсната линия на живота
фиг.5 Линия на живота – прекъсната линия на живота

Ако има къса линия паралелна на прекъснатата линия на живота, независимо дали под или над нея (фиг. 6 и 7) или ги свързва квадрат, вероятно ще се възстановите напълно от много сериозно заболяване. (фиг. 8)

Линия на живота - къса линия успоредно на прекъснатата
фиг.6 – къса линия успоредно на прекъснатата

Линия на живота - къса линия успоредно на прекъснатата
фиг.7 – къса линия успоредно на прекъснатата

Линия на живота - квадрат в средата
фиг.8 Линия на живота – квадрат в средата

Разклонения назъбвания

Ако има разклонение отгоре на линията на живота, показва, че сте усърдни, оптимистично настроени и имате силна жажда за знания. Може да станете известни и да получите престиж през живота си. (фиг. 9)

Линия на живота - разклонение
фиг.9 Разклонение в линията на живота

Ако много разклонения отиват нагоре, показва че сте амбициозни и имате възвишени идеали. Но много такива линии покават, че сте мечтател няма да и стигнете никъде защото не можете да стъпите здраво на земята. (фиг. 10)

Линия на живота - много разклонения нагоре
фиг.10 Линия на живота – много разклонения нагоре

Ако много разклонения отиват надолу в края на линията на живота, това показва че вашето физическо здраве се влошава. ОСвен това е възможно непрекъснато да се усещате изморени и самотни. (фиг. 11)

Линия на живота - разклонения надолу
фиг.11 Линия на живота – разклонения надолу

Ако има диагонали пресичащи края на линията на живота, е знак че ще страдате от различни заболявание в по-късните си години. (фиг. 12)

Линия на живота - диагонали
фиг.12 Линия на живота – диагонали

Ясно разклонение надолу зпочващо от средната част на линията на живота означава че лесно бихте се разделили със семейството си и бихте живяли отделно. (фиг. 13)

Линия на живота - ясно разклонение надолу
фиг.13 Линия на живота – ясно разклонение надолу

Ако линията на живота свършва с разклонения като вилица, означава ще сте заети и без статут през средните и късните си години. Ако решите да се развивате навън, може и да постигнете някакви постижения. (фиг. 14)

Линия на живота - разклонение като вилица
фиг.14 Разклонение като вилица

Пискюли: Ако са в началото на линията на живота показва самота когато остареете заради липсата на деца. (фиг.15)

Линия на живота - пискюли
фиг.15 Пискюли в линията на живота

Пресечни линии или много къси линии разкъсват линията на живота

Пресечни линии по линията на живота или ясни къси линии да пресичат линията на живота означава че ви предстоят неочаквани опасности, болести и премеждия през живота ви.

Колкото по-ясни са пресечните линии и колкото са по къси, толкова по-лошо е за вас. (фиг. 16)

Линия на живота - пресечни линии
фиг.16 Линия на живота – пресечни линии

Много къси линии пресичат линията на живота

Ако много линии преминават през линията на живота, показва че често се тревожите, имате лошо здраве и срещате безкрайни трудности в живота. (фиг. 17)

Линия на живота - къси пресечни линии
фиг.17 Линия на живота – къси пресечни линии

Звезда в линията на живота

Звездата се състои от 3 къси линии, ако се появява в/у линията на живота, е показание за болест. Ако има звезда на линия на живота която е с прекъсвания, е възможно да пострадате от тежко заболяване.

Вижте още и ⤵️
Линия на съдбата
Линия на здравето
Линия на сърцето (линия на любовта)

Tags

Свързани статии

Close
Close