Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Цветовете на полския мак притежават омекчаващо и противокашлично действие.
Мак полски
Мак полски

 Кои части на Мак полски притежават лечебни свойства:

Венечните листа.
Мак полски
Мак полски