Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Цветовете на полския притежават омекчаващо и действие.
Мак полски
Мак полски

 Кои на Мак полски притежават свойства:

Венечните листа.
Мак полски
Мак полски