Време за прочитане - 1 мин.

В се налива (при хоризонтално положение на , така че пострадалото ухо да бъде обърнато нагоре!) малко хладък чист , или глицерин (от аптеката). Това се прави 2-3 пъти на ден, от което насекомото изплува удавено над маслото. Като се наведе главата настрана, то излиза навън с маслото.