Билки

Орлова папрат Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Орлова папрат Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Орлова папрат Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Многогодишно растение с едри листа, дълги 40-400 см, 2-3 пъти перес­ти, кожести, на дълга дръжка, равна на петурата или по-дълга, голи или в основата си влакнести. Коренището дълго, пълзящо. Листните дялове тъпи или заострени, срещуположни, ланцетни, долните на къса дръжка, горните приседнали, свързани в основата си, целокрайни. Сорите кафяви, брадавичести.

Кои части на Орлова папрат притежават лечебни свойства:

В народната медицина се използуват коренището и листата, които се събират през лятото.

Къде се среща Орлова папрат:

Широко разпространена е в цялата страна от морското равнище до ви­сокопланинския пояс, особено по сечища, пожарища, поляни и гори.

Tags
Close
Close