Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Червена детелина
Червена детелина

Омекчително, кръвоспиращо, ранозаздравяващо.

Кои части на Червена детелина притежават лечебни свойства:

Цъфтящите надземни части.