Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Червено подъбиче
Червено подъбиче

Запичащо, кръвоспиращо.

Кои части на Червено подъбиче притежават лечебни свойства:

Надземната част събрана по време на цъфтеж без приосновните вдървенели части на стъблото.