Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Червено подъбиче
Червено подъбиче

Запичащо, .

Кои на Червено подъбиче притежават свойства:

Надземната част събрана по време на цъфтеж без приосновните вдървенели части на стъблото.