Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Чимшир
Чимшир

Потогонно, , , , дезинфекционно, противотрескаво и улесняващо заздравяването на рани.

Кои на Чимшир притежават свойства:

Листата.