Време за прочитане - 1 мин.

70те Апостоли

По традиция на 4 януари отбелязваме и празника на всички, които носят името Тихомир и Тихомира. Тихомир e славянско име, образувано от думите “тих” и “мир” – означава спокойствие и смирен живот, разпространено през векове сред всички славянски народи.

Името e давано като нарицателно да бъде носещия го в мир, в спокойствие като разположение на духа. Името има много стар произход.

На български се среща освен като мъжко име и като женско – Тихомира.На тази дата православната църква почита Събор на 70-те апостоли, което означава общо празнуване. Освен познатите 12 апостоли, Христос има и други – 70, които също изпращал на проповед. След възкресението на Христа ведно с дванадесетте апостоли и те се разпръснали по света да проповядват и са страдали за Исус.

Те проповядвали не само със слово, но и с примера на добродетелния си живот, търпение, кротост, дела на християнска любов и вършили чудеса.

4 януари е и ден на Св. апостол Клеопа, малкият брат на св. праведни Йосиф Обручник.