Билки

Боянка Erysimum diffusum Ehrh

Описание на билката:

Боянка Erysimum diffusum Ehrh
Боянка Erysimum diffusum Ehrh

Двегодишно до многогодишно сивозелено тревисто растение. Стъблата са 30—80 см високи, изправени, най-често разклонени. Листата са последователни, линейно ланцетни до линейни, целокрайни; приосновните и долните стъблови са с дръжки, а горните — приседнали. Цветовете са жълти, събрани в гъсти многоцветни гроздовидни съцветия. Чашката и венчето са четирилистни. Ти¬чинките са 6. Плодът е четириръбеста шушулка, 3—8 см дълга и 0,5—1 мм широка. Цъфти април— юни.

Кои части на Боянка притежават лечебни свойства :

Използуват се стръковете (Herba Erysimi), събрани по време на цъфтежа, и семената (Semen Erysimi). Стръковете се отрязват на около 30 см от върха.

Полезни съставки на Боянка:

Съдържа сърдечно действуващи гликозиди, от които с най-голямо значение са гликозидите, еризимин и еризимозид. Те са производни на агликона строфантидин.

Къде се среща Боянка:

Расте по сухи тревисти и каменливи места, из храсталаци и поляни в цялата страна докъм 1200 м надморска височина.

Приложение на Боянка:

Боянка Erysimum diffusum Ehrh
Боянка Erysimum diffusum Ehrh

Подобно на строфантина съдържащият се в боянката сърдечно ак­тивен гликозид еризимин засилва сърдечните контракции и премахва проявите на сърдечна недостатъчност. Проявява по-слаба способност да се натрупва в орга­низма.
Под формата на пречистени препарати при хронична сърдечна слабост. Може да се използува и под формата на запарка, като 2 г дрога се залива с 250 см3 вряща вода. След изстиване и прецеждане се употребява по 1 супена лъжица 3—4 пъти дневно.
Както при останалите билки, съдържащи сърдечно активни глико­зиди, лечението трябва да става под лекарски контрол. Да се има предвид, че дрогата е силно токсична!

loading...

Свързани статии

Close