Описание на билката:

Бял пелин Artemisia absinthium
Бял пелин Artemisia absinthium

Многогодишно сребристосиво тревисто растение със своеобразен приятен аромат и силно горчив вкус. Стъблото е 40—120 см високо, в горната част разклонено, в основата вдървеняло. Приосновните листа са 2 до 3 пъти пересто разсечени, разположени на дълги дръжки, а стълбовите – двойно пересто разсечени, с къси дръжки до почти приседнали, без ушички при основата си или в зоната на съцветието са триделни до цели. Листата от двете страни са покрити със сребристи копринести власинки. Съцветията са сложни метлици, изградени от многобройни едностранни гроздчета, които са съставени от кълбовидни, около 3 — 4 мм в диаметър, увиснали цветни кошнички. Всички цветове са тръбести, жълти, без чашка, разположени върху влакнесто съцветно легло. Плодът е около 1 мм дълъг, кафяв, продълговат, заострен, без хвърчилка или коронка. Цъфти от юли до септември.


Кои части на Бял пелин притежават лечебни свойства :
Използуват се цъфтящите облистени връхни части (Herba Absinthii), отрязани на около 25 см от върха. Събират се в началото на цъфтежа. Да не се смесва с черния пелин.

Полезни съставки на Бял пелин:

Стръковете на белия пелин съдържат 0,5—2% етерично масло (Oleum Absintjii). Основни компоненти на маслото са кислородни производни на бициклични терпени — алкохолът туйол и кетонът туйон. В етеричното масло освен това се съдържат и редица други съединения, между които моноцикличният терпен феландрен, бицикличният гееквитерпен кадинен и азуленовият сесквитерпен хамазуленоген.

Къде се среща Бял пелин:

Расте по тревисти и каменисти места, из храсталаци и гра­ниш, покрай огради и пътища в цялата страна, главно в равнините и предпланините.

Приложение на Бял пелин:

Тонизира мускулатурата на храносмилателните органи, увеличава отделянето на храносмилателни сокове и подобрява храносмилането. Съдържащите се в етеричното масло съставки възбуждат централната нервна система. Има противовъзпалително дествие (хамазуленът) и способност да премахва спазмите на гладкомускулните органи – стомах, бронхи и др.