СтатииСуеверия

Да празнуваме ли 40-ия рожден ден?

40-тия рожден ден - да го честваме ли ?

Не пропускайте нашите публикации като се

Да празнуваме ли 40-ия рожден ден?

Наистина ли това е така и защо?

Един умен римлянин някога казал, че човек е ковач на своето щастие. Във всеки случай ние всички имаме това, което сме си изковали. Когато човек вярва, че 40-ият рожден ден не трябва да се празнува, има два варианта.

Или той не празнува и цяла година облекчено трие потта от челото си, докато му се размине и настъпи следващата „шастлива” година. Или плюе на предразсъдъците, празнува, а след това цяла година трепери със замряло сърце дали няма да настъпи момент, в който да каже: ето, не случайно ми казваха мъдрите хора, че не бива да празнувам!

Да празнуваме ли 40-ия рожден ден?
Да празнуваме ли 40-ия рожден ден?

Има наистина и още един, резервен вариант. Да се узнае защо изведнъж цифрата 40 е започнала да внушава такъв страх. И да разберем, че тя не носи в себе си и не може да носи никакво „съдбоносно” значение. Това е само резултат от суеверие, заседнало някъде в гените ни още в древни времена.

Старинните окултни значения, приписвани на числата, и нумерологията (вярването в мистичните връзки между числата и живите същества, тяхното съзнание) вероятно са толкова, колкото са и цифрите. Най-малкото точната възраст на тази система не е установена.

Затова пък е очевидна връзката мегду древната математика и древната философия, което подтикнало древногръцкия философ и математик Питагор през VI в пр н е да обедини математическите системи на арабите, друидите, финикийците и египтяните с науките за природата на човека.

Тайнственият, вълшебен цвят на числата не могъл да не предизвика свещен трепет, това могат да потвърдят и съвременните математици. Сред техните ранни „колеги” били популярни нумерологичните предсказания, например когато на всяка от 27-те букви на гръцката азбука съответствало числово значение – от 1 до 10, по-нататък идвало ред на десетиците, след това на стотиците, до 900.

Да празнуваме ли 40-ия рожден ден? - Нумерологията
Да празнуваме ли 40-ия рожден ден? – Нумерологията

Няколко века по-късно от този метод за „разкриване на тайния смисъл” на думите се възползвали и кабалистите. На основата на нумерологичните таблици се правел анализ на думите, например имената, чрез които можела да се открие инфирмация за човека и събитията около него. В числата търсели отговор и на въпросите за миналото и бъдещето.

Не е случайно, че на цифрите, посочени в Библията, Корана и други свещени книги, също се придавало огромно значение.

Числото 40, както и редица други, често се среща в Библията.

40 дни и 40 нощи продължил Всемирният потоп.

40 години скиталеврейският народ из пустинята и пак толкова се намирал в робство на филистимляните. 40 дни пребивавал Мойсей в планината Синай, където получил скрижалите със заповедите. След Кръщението Христос 40 дни се намирал в пустинята, където го изкушавал дяволът – оттук произтича и 40-дневният Велик пост.

40 дни е времето, което разделя Възкресение Христово от Възнесението. Душата на човека на 40-ия ден след смъртта на тялото се „насочва” към рая, или към ада. 40 дни оплаквали праотеца Яков и пророка Мойсей.

И в исляма на числото 40 се отрежда особена роля. Така например пророкът Мохамед бил на 40 год, когато получил откровение от арахангел Джабраил. Той също се молил и постил в пещера в течение на 40 дни. Мохамед имал 40 последователи, разпространяващи исляма. Коранът казва, че човек става напълно възрастен, едва когато достигне 40 г. В течение на 40 дни и нощи не се приемат молитвите на човек, който сплетничи или пие вино.

В индуизма също има 40-дневен пост, а някои религиозни молитви, се състоят от 40 двустишия. И така нататък.

Ако за вас всичко това е „страшен” аргумент – какво пък, отменете празника. Психолозите обаче, знаейки за съществуващото суеверие (и горещото желание да се „прескочи” рожденият ден), препоръчват нещо съвсем просто: за да не нервничите, опитайте поне да отбелязвате не пристигането на 40-годишната възраст, а прощаването с 39-тата година от живота ви.

Tags

Свързани статии

Close
Close