Статии

Защитната пирамида – Част 1 – Лъчите убийци

Какво прави тази малка вълшебница - защитната пирамида

Не пропускайте нашите публикации като се

ЛЪЧИТЕ УБИЙЦИ

От древни времена се знае , че има участъци на земната повърхност, които разболяват хората, ако те стоят дълго над тях. Археологически и исторически сведения сочат, че още тогава не са били построени жилищни и обществени сгради на такива места. Това е характерно за Египет и Римската империя. В Китай още 2200 години преди новата ера император Куанг Ю издал заповед, с която забранил да се строят домове и храмове над „Вените на дракона” – така китайците наричали опасните участъци от земната повърхност.

В наши дни първите по-точни сведения за причината, която разрушава здравето на хората пребиваващи дълго над такива участъци идва от Франция. Там в началото на 20-те години на миналия век професорът по електроника Луи Тюрен доказва, че причината за негативното влияние на тия участъци върху здравето на хората е лъчение с неизвестен характер идващо от недрата на земята (геопатогенно лъчение).

По-късно през 30-те години на миналия век немският учен – професор Хартман откри, че тива лъчение е разположено върху повърхността на земята под формата на мрежа от ленти на излъчване, като разстоянието между тях е 2 метра в посока север-юг и 2,5 метра посока изток-запад.

Широчината на самите ленти е около 20 см. Оказало, се че особено вредно е излъчването над пресечните точки на лентите, които получили наименованието геопатогенни точкиВ стая с нормални размери има около осем такива точки. Самата мрежа получи името на откривателя си – Мрежа на Хартман. Освен това професор Хартман установи, че над подземни реки и над някои особени геологични структури лентите на излъчване се сливат и образуват цели зони на излъчване (геопатогенни зони), които са особено опасни.

Защитната пирамида - Част 1 - Лъчите убийци
Защитната пирамида – Част 1 – Лъчите убийци

Тъй като тия открития бяха направени чрез методите на радиестезията, която не е призната от официалната наука, а световната научна общественост започна остра полемика за реалното съществуване на геопатогенно лъчение и характера на въздействието му върху човешкия организъм.Това провокира провеждането на многобройни научни изследвания.

В цяла Европа започва усилена изследователска работа – В Швейцария работи д-р Манфред Къри, в Германия – инж Зигфрид Витман и д-р Макс Гласер, в Австрия – математичката Кете Бахлер, в Полша – инж Иережи Аверман и професор Вилхелм Руткевич, в Русия много силен колектив от Н. Сочеванов (геолог), Г. Богомилов (хидрогеолог) и А. Огилви (геофизик) и т н. Така бе потвърдено по безпорен начин, както съществуването на Мрежата на Хартман, така и неблагоприятното въздействие на геопатогенното лъчение. Ето резултатите на една съвсем малка част от тия изследвания правени през последното десетилетие на миналия век:

-изследване на професор Вилхелм Руткевич и инж Иережи Аверман направено във Варшава , Лода и Краков върху 1300 души през периода 1977/78 година показа, че само 20% от тях спят в чистата зона между лентите на мрежата и нямат типични прояви на заболяване. Останалите се разпределят както следва 550 – леко болни, 335 – тежко болни, 118 смъртни случая – предимно от рак;

-известният немски онколог д-р Густав фон Пол изследвал 100 раково болни. Оказало се, че 68 от тях са спали над геопатогенна точка или зона. Резултатите от изследванията на д-р Густаф фон Пол са потвърдени от д-р Кури – директор на медико-биоклиматичния институт в Бавария;

-австрийското министерство на икономиката възложило на научна група да изследва явлението. Групата е използвала трима опитни радиестезисти, които определили геопатогенните точки в осем помещения независимо един от друг. В изследването включили 1000 души. Доброволците били поставяни за петнадесет минути над геопатогенна точка и съответно над чист участък, като при това са били измервани многобройни показатели на организмите им – пулс, кръвно налягане, урина, кожно-мускулни реакции и т н. Повечето от тия показатели са се изменили негативно при петнадесет минутното пребиваване над геопатогенна точка и са останали непроменени над чистия участък;

-през 1988г немският онколог д-р Клаус Волф откри , че при продължително пребиваване над геопатогенна точка или зона върху ушната мида на хората се появява силно болезнен участък, който може да служи като индикатор за наличие на опасното лъчение. Последващи изследвания на българския онколог д-р Х. Хинков върху голям брой раково болни показаха, че върху ухото на 70 % от болните има такъв болезнен участък и те са спали над геопатогена точка.

голяма част от изследователите посочват шокиращи случаи на десетки заболели от рак съседи живеещи в едни и същи сгради разположени над геопатогенни зони!

Правени са стотици подобни изследвания. Изводът на всички е, че Мрежата на Хартман е факт, и че геопатогенното лъчение влияе разрушаващо върху човешкия организъм атакувайки имунната му система.То е опасно, когато човек е подложен продължително време на въздействието му – например , когато месеци и години наред спи или работи над геопатогенна точка или зона.

Доказана е и силната връзка между раковите заболявания и геопатогенното лъчение. Изчислена е и вероятността леглото да е над геопатогенна точка – тая вероятност е над 70%. Тоест всеки 7 от 10 човека спят над такава точка и са атакувани в леглото си. Още повече сградния фонд в България е приблизително около 75% над подпочвена вода и ние сме на 1-во място в света по ракови заболявания.

Най-важното заключение от всички изследвания е, че е необходима профилактична защита от опасните лъчи.

Към ➡️Защитната пирамида Част II

Tags

Свързани статии

Close
Close