Време за прочитане - 1 мин.

Как да отключите късмета си

Много се чувстват нещастни заради това, че късметът непрекъснато ги подминава. Но причината може да е и в самите тях.

Късмет
Късмет

Знаете ли как може да отключите късмета си без много усилия?

Не сядайте на ъгъл. Острият ъгъл, независимо дали е на масата, или на гардероба, изпраща на седящия срещу него , която е причина човекът често да боледува, да няма пари или да се кара с близките си.

Не се сбогувайте през прага, защото ще се скарате с , на които сте подали по този начин. Прагът е енергийна преграда, разделяща двата свята. От едната страна е свой, а от другата – чужд. Невидимата граница пречи да се установи контакт и енергията, предадена по този начин, пречи на нормалните взаимоотношения.

Не гответе, когато сте в лошо настроение, защото попива негативната енергия, която излъчвате и после тя се предава и на близките ви.