Статии

Митарствата на неспокойните души

Освобождаване на духа от тялото

Не пропускайте нашите публикации като се

Какво се случва с душата на човека?

Повечето религиозни и философски учения разглеждат човека като физически съд (плът), запълнен с нематериална субстанция, енергия. Тази енергия, наричана душа, определя същността на човека, неговото съзнание, мислене, личността му. За душата земният живот е само кратък времеви отрязък, даден ѝ свише като изпитание. Изминавайки житейския си път, човек извършва определени постъпки, определящи природата на неговата нематериална същност…

Митарствата на неспокойните души - душата
Митарствата на неспокойните души – душата

Душата се развива и става чиста от благите дела, мисли и съзидателен труд. Тъмни и тежки душите стават от злобата, ненавистта, завистта и други разрушаващи действия. В живота си хората обичат, мразят, срещат се разделят се, очакват. Всеки има мечти, желания, надежди, съмнения и страхове. Всички тези действия развиват душата и я изпълват.

Когато земният живот достигне краят си, човек умира и освобождава своя дух, който, напускайки материалния свят, преминава в други пространства. Но не винаги се случва така. По някакви причини понякога душата не може да остави земния свят и пребивава сред хората. Защо? Защото душата не осъзнава физическата смърт на човека.

Самоубийството е тежък грях

Във всички религии самоубийството се смята за един от най-тежките грехове. Животът се дава на хората свише. Земният път е изпитание, което трябва да се измине, и човекът няма право предсрочно да ги прекъсне. Разделяйки се с физическото тяло преждевременно, душата не може да намери изхода от земното пространство.

Независимо от причините, поради които душата не може да се отправи в други светове, живите хора могат да почувстват отвъдно присъствие около себе си. Историята познава не малко случаи, когато роднини на починали усещат, че те се намират редом с тях и се опитват да осъществяват контакт. Това се изразява в докосвания, телефонни обаждания от номера на починалия , изчезват или сменят местата си любимите му вещи, мъртвият се явява насън на живите и им разказва нещо или го моли да направят нещо.

Мнозина смятат, че подобни случаи са просто фантазия на суеверните и прекалено увлечените от въпросите на мистиката и спиритизма. Но с развитието на науката и техниката в света на учените и на религиоведите възникват все повече въпроси и все по-малко отговори.

Феноменът на психографията и психо фотографията

Съвременното общество е достигнало необикновен прогрес в науката и техниката. В бита на хората навлязоха фотоапаратите, камерите, магнетофоните, диктофоните, плейърите. И сякаш във века, когато всичко може да се запише, зафиксира, измери и да се получат точни резултати, въпросите от областта на суеверията и мистиката би трябвало да са останали в миналото. Но човекът продължава да е все така слабо осведомен за нематериалната съставка на нашия свят.

В края на 50-те години на ХХ век в Естония случайно е направен първия запис на сигнали от отвъдното. На магнетофонната лента отчетливо се чува гласът на покойната майка на Фридрих Юргенсон – човека, открил този феномен. Скептически настроеният научен свят многократно повтаря експеримента в най-добрите университети по психология с цел да бъдат записани гласове от света на сенките. И всеки път научните светила, които искат да разобличат мошеничеството, достигат до задънена улица и не могат да обяснят защо на записа, направен в абсолютна тишина, звучат гласовете на починалите им близки. Феноменът не е обяснен и до днес…

Друго явно доказателство за присъствието на душите в земния свят е психо фотографията – явление, при което върху направена снимка или видео се появява изображението на ненамерилата покой душа. От края на XIX век, когато фотоапаратът навлиза във всекидневието, се появяват все нови и нови снимки, доказващи присъствието на задгробни сенки в света на живите.

Митарствата на неспокойните души - психо фотографията
Митарствата на неспокойните души – психо фотографията

Понякога това са само силуети. Но има и ясни изображения на лица, в които хората разпознават мъртвите си близки. Сред множеството постановъчни и изфабрикувани с цел сензация фотографии нито един фотоексперт не може да обясни присъствието на призраци върху тях. Както и във случая с психофонията, този феномен не е намерил разумно обяснение от съвременната наука…

Програмирани сънища

Но не всяко присъствие на неспокойна душа от света на сенките представлява паранормално явление. Случаите, когато мъртвите души идват при живите във сънищата им с цел да им разкажат, нещо или с някаква молба, съвременните психолози са склонни да определят като “програмирани съновидения.”

Смъртта на близък човек винаги представлява огромен стрес и беда, която е трудно да бъде приета и осъзната. Мозъкът на човека търси начини да се защити от стреса. Затова провокира сънища, където починалият роднина или любим човек е жив, здрав и с него всичко е наред.

Наблюдават се и друг тип “програмирани съновидения”, когато убитият от мъка човек, приема факта на смъртта на своя близък, но продължава да ги безпокои мисълта къде се намира душата на мъртвия, какво се случва с нея, правилно ли е проведен ритуала на погребението и изпращането на близък във последния му земен път. Търсейки постоянно отговори на тези въпроси, човекът го намира във вид на диалог с починалия. Той или ги успокоява, или ги моли да изпълни някакво желание. Обикновено след изпълнението на молбата на мъртвия сънищата с негово участие спират.

Нематериалната съставка на Мирозданието е много сложна за разбиране и изучаване тема. Развивайки се и разкривайки все нови области във науката, човекът намира обяснения на непонятни до този момент неща. Но във същото време се появяват все нови и нови неизучени феномени. Посещават ли мъртвите света на живите или не – този въпрос продължава да е открит. А дали да вярва или не вярва, всеки решава сам…

Вижте още и ⤵️
Да сънуваш смърт
Сънища свързани със смъртта

Tags

Свързани статии

Close
Close