Съновника

Сънища в библията

Съновиденията в Библията и тълкуването на сънищата

Не пропускайте нашите публикации като се

Сънища се споменават повече от 80 пъти в Библията и то с определена причина.

В древността е било възприето, че сънищата са един от начините чрез които божествата комуникират с хората.

Битие

В книга на Битие има история за Йосиф, който бил взет от земята на евреите и заведен в Египет. Йосиф анализирал снищата на винаря и готвача на Фараона, като познал и двата пъти. И двамата силно впечатлени разказали на фараона на какво е способен Йосиф. Фараона, който също имал тревожни сънища го повикал с надеждата да може да се възползва от неговата способност.

И, ето, седем крави тлъсти и хубави излязоха из реката, та пасяха по ситника. И, ето, други седем крави излазяха след тях, слаби, и много грозни, и постали, каквито на съм видял никога толко грозни във всичката Египетска земя. И посталите грозни крави изядоха първите седем тлъсти крави. И като влязоха в утробите им, не се познаваше, че са влезли в утробите им, но видът им беше грозен както и по-напред. Тогава се събудих.” Битие 41:18-23

Йосиф интерпретирал съня по следния начин – Египет ще има седем години на изобилие, последвани от седем години на глад. Като чул казаното фараонът можел да подготви страната за седемте години на глад, което и сторил. Последвалите седем години на изобилие спасили народа на Египет от глада.

Даниил

В книга на Даниил, крал Навуходоносор имал сън който толкова силно го разтревожил, че
И рече царят да повикат вълхвите и вражарите и омаятелите и Халдеите за да явят на царя сънищата му. Дойдоха прочее и предстанаха пред царя.” Даниил 2:2

След като всичките му съветници се провалили в тълкуването на съня му, Даниил казал, че ще разтълкува значението на съня, но ще му трябва малко време за да помисли.
И откри се тайната Даниилу чрез видение през нощта. Тогаз благослови Даниил Бога небеснаго.” Даниил 2:19

Матей

Но това когато помисли той, ето, ангел Господен яви му се на сън и казваше: Иосифе сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея от Духа Светаго е.” Матей 1:20

Цар Ирод изпратил трима мъдреци да научат повече за детето Христос и те също сънували, че не трябва да се връщат при Ирод с каквито и да било вести за младенеца.

И понеже им се откри от Бога на сън да се не върнат при Ирода, отидоха си през друг път в своята страна.

Дори жената на Пилат сънувала Исус след като съпругът й го взел по опеката си. Тя му казала “Да не струваш нищо на тогоз праведника; защото много пострадах днес на сън за него.” Матей 27:19

Деяния

В книга на Деяния, Павел говори как един ден видения от Рая ще бъдат изпитани от масите, а не от малцина избрани.

И ще бъде в последните дни, казва Бог, ще излея от моя Дух на всяка плът; и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви, и юношите ваши видения ще виждат, и старците ваши сънища ще сънуват;

Изглежда това пророчество може и да се сбъдне, тъй като все повече хора се опитват да разберат сънищата си.

Вероятно тази способност може да ни позволи да се доближим до божественото и да живеем повече в свят на любов и състрадание, отблъсквайки невежеството и омразата и превръщайки ги в спомен.

Tags

Свързани статии

Close
Close