Време за прочитане - 2 мин.

Съновник – кратка история

Още от 19ти век интерпретирането на сънищата е започнало да се разглежда на научна основа и се е превърнало в част от психологията. От друга страна, , които не се базират на “научни” тълкования, били предавани от уста на уста и се различавали за различните култури те се приемали от средностатистическия човек, който не бил запознат с анализите на на Фройд.

Съновник - кратка история
Съновник – кратка история

Съновниците включват интерпретации на символите на съня, като всеки символ има специфично . Споровете относно това какво се опитват да ни кажат сънищата, са се променили драстично във времето. С тази промяна се променили и значенията на символите. Съновниците променили съдържанието си през годините. Гърците и римляните разглеждали сънищата като религиозни, те вярвали, че сънищата им са части от бъдещето и съдържат ключа към разрешаването на техните проблеми. Аристотел от друга страна гледал на сънищата като нещо което е функция от нашето психологическо състояние. Той не вярвал в това, че сънищата са от особено значение, и че те са просто резултат от това как спим. През средновековието, сънищата били разглеждани като на доброто и злото.

Въпреки, че съновниците не се радват на голямо сред психолозите, Фройд прави революция в интерпретирането и изучаването на сънищата. Той стига до заключението, че сънищата се формират спрямо това какво сънуващия желае и от какво е зает ума му в реалния му живот.

Изучаване на сънищата
Изучаване на сънищата

В началото съновниците били базирани на древните интерпретации на сънищата, но постепенно те започнали да стават все по-научно обосновани.

Няколко примера на анализиране на символи в сънищата: Ако сънувате, че се намирате на плажа това може да означава, че се изправяте пред проблемите в живота си. Ако сънувате лъв това може да е израз на вътрешното ви желание да контролирате околните.

Съновниците обикновено за подредени по азбучен ред от А до Я и могат да бъдат открити в интернет или на хартиен носител.