Какво означава ако ти потрепери някоя част от тялото – трепетник

ТРЕПЕТНИК ИЛИ КАКВО ТИ КАЗВА ТЯЛОТО

Трепетник - ако ти притрепери окото
Трепетник – ако ти притрепери окото

– Ако ти проиграе върхът на главата, ще отидеш войник или на война и ще се върнеш жив и здрав
– Ако проиграе темето на главата от дясната страна, ще се окажеш в положение на съдник
– Ако проиграе темето от лявата страна, ще се веселиш
– Вратът, ако проиграе, мнозина ще ти се поклонят
– Тилът, ако проиграе, ще се разтревожиш от една лоша вест, но скоро след това ще се зарадваш
– Челото, ако проиграе, ще чуеш нещо лошо
– Средната част на челото, ако проиграе, ще тръгнеш на бой или на път
– Дясната страна на челото, ако проиграе, ще направиш едно благодеяние
– Лявата страна на челото, ако проиграе, ще завършиш това, което си започнал
– Лявото ухо, ако проиграе или писне, ще се разтревожиш от лоша вест
– Лявата вежда, ако проиграе, показва ситост
– Дясното око, ако проиграе, ще се сбъдне това, което си пожелал
– Лявото око и лявата вежда, ако проиграят едновременно, ще се разгневиш много за нещо, но после гневът ти ще премине
– Крайчето на лявото око, ако проиграе, ще се оскърбиш от някои неща
– Крайчето на дясното око, ако проиграе, ще имаш придобивка
– Долната клепка, ако проиграе, ще получиш уважението на силна личност
– Гушата от двете страни, ако проиграе, ще имаш придобивка
– Дясното рамо, ако ти проиграе, означава здраве и едно добро дело
– Лявото рамо, ако проиграе, един твой приятел ще ти причини голяма мъка
– Десният лакът, ако проиграе, ще се сблъскаш с някакъв враг и ще го надвиеш
– Левият лакът, ако потрепери, ще станеш по–прочут от другите
– Лявото ти око околовръст, ако проиграе, показва веселба
– Носът от всички страни, ако проиграе, показва достойнство
– Дясната ръка отгоре, ако потрепери, ще получиш имот
– Лявата ръка, ако проиграе, много хора ще ти се поклонят
– Палецът на дясната ти ръка, ако проиграе, означава, че каквото и да искаш от Бога ще го получиш
– Показалецът на дясната ти ръка, ако проиграе, лоши думи ще чуеш
– Средния пръст на дясната ръка, ако проиграе ще завършиш една добра работа и ще се зарадваш
– Безименният пръст на дясната ти ръка, ако проиграе, ще чуеш лоша вест
– Малкият пръст на дясната ръка, ако проиграе ще чуеш лоша вест, която ще се окаже лъжлива
– Дясната длан, ако проиграе, ще направиш едно добро, което ще бъде приятно на Бога
– Палецът на лявата ръка, ако проиграе, ще се биеш с един враг и ще го победиш
– Показалеца на лявата ти ръка, ако проиграе, ще се скараш с един злопаметен човек, но скоро ще се помириш с него
– Средния пръст на лявата ти ръка, ако проиграе, ще тръгнеш на път
– Безименния пръст на лявата ти ръка, ако проиграе ще чуеш добра вест
– Малкият пръст на лявата ти ръка, ако проиграе, ще получиш пари, но скоро ще ги похарчиш
– Вената на лявата ти ръка, ако потрепери ще се разделиш с твой много мил приятел и повече няма да го видиш
– Дясната ти буза, ако потрепери, ще се оскърбиш много от нещо
– Лявата ти буза, ако проиграе, ще те наранят разбойници
– Горната ти устна, ако проиграе, ще ти дойдат непознати гости
– Долната ти устна, ако проиграе ще изпиташ радост от познати хора
– Ако и двете устни едновременно проиграят, ще се поздравиш с приятели
– Брадичката, ако проиграе, ще се събереш с много хора, които ще те съветват за добро
– Дясната подмишница, ако проиграе, ще чуеш добра дума и ще се зарадваш
– Лъжичката ти, ако проиграе, ще направиш една милостиня заради душата си
– Гърдите ти отгоре, ако проиграят, ще се поздравиш седна жена
– Гърдите ти, ако изобщо проиграят, нещо добро ще придобиеш
– Дясната гърда, ако проиграе, ще се задържиш дълго на едно място
– Лявата гърда, ако проиграе, ще получиш благодеяние от някого
– Утробата ти, ако проиграе отляво, голяма работа ще имаш
– Пъпът ти, ако проиграе, ще получиш признание, което ще ти бъде от полза
– Дясното ти коляно, ако проиграе, в къщи ще ти дойде богатство
– Ставата на лявото ти коляно, ако проиграе, някой ще говори за твое добро
– Десните ти стави, ако проиграят ще намериш съкровище
– Левите ти стави, ако проиграят, ще пътуваш с някакви приятели, които после ще те съветват за твое добро

Ако потрепери:

– Върхът на главата – успешно пътуване
– Челото – лошо известие
– Дясната страна на челото – ще направиш добро за някого
– Лявата страна на челото – всичко предприето към момента ще завърши добре
– Дясната вежда – първо неуспех и после успех
– Лявата вежда – нещо добро, но предстоят дребни неприятности
– Дясното око – предизвестие за предстояща сполука
– Лявото око – неуспех, но ако е цялата страна – радост
– Клепачите – закрила и помощ от влиятелни хора
– „Писне“ ухо – умира връстник
– „Горят“ ушите – клюкарстват за човека
– „Пищи“ дясно ухо – добра вест
– „Пищи“ ляво ухо – лоша вест
– Дясната буза – успех и печалби
– Лявата буза – успех и скръб
– Нос – повишение в длъжност или успех в работата
– „Сърби“ носът – ядове
– Устна – радост
– Двете устни – нови запознанства
– Горната устна – весело прекарване
– Долната устна – вест от далеко /чужбина/
– Дясната страна на езика – печал
– Лявата страна на езика – приятно пътуване
– „Ухапване“ на езика – ядове
– Брадичката – полезни съвети ще се получат
– Дясната страна на брадичката – добро здраве
– Лявата страна на брадичката – смърт, печал
– Врат – голяма печалба
– Дясното рамо – добро здраве
– Лявото рамо – обида от приятел
– Гърдите – печалба и после загуба
– Горната част на гърдите – любовна среща
– Дясната част на гръдния кош – разочарование заради пътуване
– Лявата част на гръдния кош – помощ и благодеяние от чужди хора
– Дясна плешка – радост
– Лява плешка – печал
– Ребрата от дясна страна – радост
– Ребрата от лява страна – болест
– Дясната ръка – проблеми и работа
– Горната част на дясната ръка – добри новини
– Лявата ръка – почести и слава
– Дясната мишница – похвали
– Лявата мишница – утеха
– Десния лакът – радост, победа
– Левия лакът – работа, почести
– Вената на лявата ръка – раздяла с приятел
– Палец на дясна ръка – осъществяване на мечти и надежди
– Палец на лява ръка – подъл удар
– Показалец на дясна ръка – клевети
– Показалец на лява ръка – скарване и сдобряване
– Среден пръст на дясна ръка – даване на подарък
– Среден пръст на лява ръка – предстоящ дълъг път
– Безименен пръст на дясна ръка – лоша вест
– Безименен пръст на лява ръка – далечно известие
– Малък пръст на дясна ръка – предателство, измяна
– Малък пръст на лява ръка – късмет, пари
– Длан на дясна ръка – ще се дават пари
– Длан на лява ръка – ще се получават пари
– Пъпът – голяма радост и печалби
– Дясната страна на стомаха – проблеми в работата
– Лявата страна на стомаха – успехи в работата
– Дясно бедро – беда или материална придобивка
– Лявото бедро – радост, пътешествие
– Дясното коляно – забогатяване
– Ляво коляно – пътешествие
– Десен прасец – печалба
– Ляв прасец – радост
– Пръст на десен крак – радост
– Пръст на ляв крак – печалба

Бедро

– дясното ти бедро ако поиграе – закопани в земята пари ще намериш.
– лявото ти бедро ако поиграе – чакате дълго пътешествие с приятели, от което ще се върнеш здрав и богат.
– Коляно
– дясното ти коляно ако поиграе – богатство те чака.
– ставата на лявото ти коляно ако поиграе – ще дадеш на враговете си да злословят за теб.

Око

– дясното ти око ако потрепери – предприетото ще се сбъдне.
– лявото ти око ако потрепери – силно ще се ядосаш, но бързо ще ти мине.
– цялата околност на лявото ти око ако потрепери – чака те радост.

Буза

– дясната ти буза ако поиграе – ще бъдеш нападнат от разбойници.
– лявата ти буза ако поиграе – скръб по загубен приятел.

Нос

– целият ти нос ако потрепне – повишение в службата.

Гуша

– гушата ти от двете страни, ако проиграе – голяма печалба.

Вежда

– лявата ти вежда, ако трепне – чакат те малки нещастия.

Чело

– челото ти, ако заиграе – лошо известие ще чуеш.
– дясната страна на челото ти, ако заиграе – добро някому ще сториш.
– лявата страна на челото ти, ако заиграе – всичко предприето ще изведеш до добър край.

Устна

– горната ти устна, ако потрепне – весело прекарване с добри приятели.
– долната ти устна, ако потрепне – радостна вест от чужбина.
– и двете устни, ако потрепнат – запознанство с нови хора.

Подмишница

– дясната подмишница, ако поиграе – хвалби по твой адрес.

Пъп

– Пъпът ти, ако поиграе – радост и големи печалби.

Пръсти

– големият пръст на дясната ти ръка как проиграе – осъществяване на мечтите ти.
– вторият пръст на дясната ти ръка ако проиграе – клевети по твой адрес.
– третият пръст на дясната ти ръка ако проиграе – ще направиш благодеяние на нещастно семейство.
– малкият пръст на дясната ти ръка ако проиграе – пази се от измяна.
– големият пръст на лявата ти ръка ако поиграе – пази се от неприятелско нападение.
– вторият пръст на лявата ти ръка ако поиграе – ще се съдиш с някого, но скоро ще се помирите.
– третият пръст на лявата ти ръка ако поиграе – чака те дълъг път.
– четвъртият пръст на лявата ти ръка ако поиграе – известие от далечна страна.
– малкият пръст на лявата ти ръка ако поиграе – ще намериш загубени пари и скоро ще ги пропилееш.

Лакът

– десният ти лакът, ако поиграе – победа над силен враг.
– левият ти лакът, ако поиграе – слава и почести ще получиш.

Клепач

– долният клепач на лявото ти око, ако потрепери – закрила от влиятелен човек.

Ухо

– лявото ти ухо, ако писне – лошо известие ще чуеш.

Теме

– темето на главата ти от лявата страна, ако заиграе – веселби те чакат.
– Брадичката
– брадичката ти, ако поиграе – ще получиш полезни съвети.

Гърди

– горната част на гърдите ти ако поиграе – свиждане със симпатична жена насаме.
– целите ти гърди ако поиграят – голямо богатство ще придобиеш и скоро ще го пропилееш.
– дясната ти гърда ако поиграе – няма да можеш да отидеш там, където си мечтал.
– лявата ти гърда ако поиграе – ще получиш благодеяние от високопоставен човек.

Ръка

– горната част на дясната ти ръка, ако проиграе – приятни новини.
– лявата ти ръка, ако поиграе – почести и слава.
– жилата на лявата ти ръка, ако поиграе – завинаги ще се разделиш с мил приятел.

Рамо

– дясното ти рамо, ако поиграе – ще се радваш на добро здраве.
– лявото ти рамо, ако поиграе – обида от близък приятел.

Тилът

– тилът ти, ако потрепери – лоша новина ще те наскърби, но скоро ще ти мине.

Глава

– ако потрепери върха на главата ти – на похот ще отидеш, но здрав и читав ще се върнеш.
– средата на главата ти, ако потрепери – пътешествие ще предприемеш.

Длан

– дясната ти длан ако поиграе – ще сториш нещо благоугодно.

Утроба

– лявата страна на утробата ти, ако поиграе – ще получиш висока служба.

Ако ти проиграе:

– Върхът на главата – ще отидеш войник или на война и ще се върнеш здрав
– Темето на главата от дясната страна – ще се окажеш в положение на съдник
– Темето от лявата страна – ще се веселиш
– Вратът – мнозина ще ти се поклонят
– Тилът – ще се разтревожиш от една лоша вест, но скоро след това ще се зарадваш
– Челото – ще чуеш нещо лошо
– Средата на челото – ще тръгнеш на път или на бой
– Дясната страна на челото – ще направиш едно благодеяние
– Лявата страна на челото – ще завършиш това, което си започнал
– Лявото ти ухо – ще се разтревожиш от една лоша вест. Също и ако ухото ти писне
– Лявата вежда – показва ситост и преяждане
– Дясното око – ще се изпълни това, което си пожелал
– Около лявото око – ще се веселиш
– Лявото око и лявата вежда едновременно – ще се разгневиш много за нещо, но после гневът бързо ще премине
– Крайчето на лявото око – ще се оскърбиш от някои неща
– Крайчето на дясното око – ще имаш придобивка
– Долната клепка – ще получиш уважението на силна личност
– Носът от всички страни – показва достойнство
– Дясната буза – ще се оскърбиш много от нещо
– Лявата буза – ще те наранят разбойници
– Горната устна – ще ти дойдат непознати гости
– Долната устна – ще изпиташ радост от познати хора
– Двете устни едновременно – ще се поздравиш с приятели
– Брадичката – ще се събереш с много хора, които ще те съветват за добро
– Лъжичката – ще направиш милостиня заради душата си
– Гушата от двете страни – ще имаш придобивка
– Дясната подмишница – ще чуеш добра дума и ще се зарадваш
– Дясната ръка отгоре – ще получиш имот
– Лявата ръка отгоре – много хора ще ти се поклонят
– Дясното рамо – здраве и едно добро дело
– Лявото рамо – един твой приятел ще ти причини голяма мъка
– Десния лакът – ще се сблъскаш с някакъв враг и ще го надвиеш
– Левия лакът – ще станеш по-прочут от другите
– Палецът на дясната ръка – каквото и да поискаш от Бога, ще го получиш
– Показалецът на дясната ръка – ще чуеш лоши думи
– Средния пръст на дясната ръка – ще завършиш една добра работа и ще се зарадваш
– Безименния пръст на дясната ръка – ще чуеш лоша вест
– Малкия пръст на дясната ръка – ще чуеш лоша вест, която ще се окаже лъжлива
– Дясната длан – ще направиш едно добро дело, което ще бъде приятно на Бога
– Палецът на лявата ръка – ще се биеш с един враг и ще победиш
– Показалецът на лявата ръка – ще се скараш с един злонамерен човек, но скоро ще се примириш с него
– Средния пръст на лявата ръка – ще тръгнеш на път
– Безименния пръст на лявата ръка – ще чуеш добра вест
– Малкия пръст на лявата ръка – ще получиш пари, но скоро ще ги похарчиш
– Вената на лявата ръка – ще се разделиш с твой мил приятел и повече няма да го видиш
– Гърдите отгоре – ще се поздравиш с една жена
– Целите гърди – ще придобиеш нещо добро
– Дясната гърда – ще се задържиш дълго на едно място
– Лявата гърда – ще получиш благодеяние от някого
– Лявата страна на утробата – ще имаш голяма работа
– Пъпът – ще получиш признание, което ще ти бъде от полза
– Дясното коляно – ще дойде богатство в къщата ти
– Лявото коляно – някой ще говори за твое добро
– Десните стави – ще намериш съкровище
– Левите стави – ще пътуваш с някакви приятели, които после ще те съветват за твое добро

Ако ти пламне и почервенее: – Лявото ухо – ще те хулят и клюкарстват за теб
– Дясното ухо – ще те хвалят

Вижте и:
Значение на кихането според часа
Кои предмети трябва да притежаваме за късмет според Ванга?
Кихането показва какво ще ни се случи