Статии

Фобии

Всички фобии по азбучен ред

Не пропускайте нашите публикации като се

Речник на човешките фобии и страхове

Съдържание

А

Аблутофобия – страх от миене  и къпане.Както повечето страхове аблугофобията е създадена в подсъзнанието като защитен мефанизъм

Авиофобия – страх от летене

Агирофобия – страх от улици или страх от пресичане на улици

Аглиофобия – постоянен страх от болка

Агорафобия – страх от отворени пространства . Често този страх се определя и като страх от напускане на дома, страх от опашки, мостове.Обобщено за него може да се даде следното определение  –  страх от  невъзможността да напуснеш дадено място веднага.

Аграфобия – страх от сексуално насилие

Агризоофобия – страх от диви животни

Аерофобия – страх от въздуха, вятъра

Аероакрофобия – страх и постоянно напрежение и старо т високи открити пространства

Аероносифобия – страх от височини и от дискомфорта в самолета, водещ до повръщане

Айкмофобия  – страх от игли, ножове и всички остри предмети

Айлурофобия – страх от котки

Акарофобия – страх от сърбеж. Акарофобия е ненормален и постоянен страх от сърбене или от насекомите, които причиняват сърбене.

Акрофобия – страх от  височини

Акустикофоия – страх от шум, страх от звуци и разговор по телефона

Алодоксафобия – страх от собствено мнение

Алгофобия – страх от височини, възвишния и гледки над морского равнище.  Страдащите изпитват ненормална или твърде силна емоционална реакция към определена гледка, звук, миризма, както и дълбоко усещане за физическа  безпомощност, когато присъстват на подобно място

Амбулофобия – страх от ходене пеша

Амаксофобия –  страх от пътуване в кола

Аматафобия – страх от прах, боклуци

Амикофобия – страх от драскотини и повреждане на кожата

Амнезиофобия – страх от амнезия, от забравяне и загуба на памет

Анаблефобия – страх да погледнеш нагоре

Андрофобия – страх от мъже

Анемофобия – страх от въздуха

Анкилофобия  – страх ог неподвижност

Анкраофобия – страх от въздуха и вятъра

Антропофобия – страх от  хората изобщо

Ангрофобия – страх от гняв и от това да не бъдеш разгневен

Англофобия –  страх от всичко английско

Ангинофобия – постоянен страх от задушаване или ангина

Антлофобия – страх от наводнения

Антрофобия – страх от цветя

Ануптафобия – страх от самота и безбрачие

Апейрофобия – страх от безкрайността

Апифобия– страх от пчели

Апотемнофобия– страх от хора с ампутации

Аракибутирофобия – страх от залеване на фъстъчено масло по небцето

Аракнефобия – страх от паяци

Арзонфобия – страх от огън

Аритмофобия – страх от числа

Архенфобия – страх от мъже

Асиметрифобия – страх от асиметрични вещи

Астенофобия – страх от  припадане или слабост

Астрафобия – страх от гръмогевици и мълнии

Астрофобия – страх от звездите и други небесни тела

Атазагорафобия – страх да не бъдеш забравен или незабелязан от другиге

Атаксиофобия– страх от нарушаване координацията на движение

Атаксофобия – страх от безредие и неспретнатост

Атикифобия  – страх от провал

Ателофобия – страх от несъвършенство

Атомозофобия – страх от ядрен взрив

Аулуфобия – страх от флейти

Аурорафобия– страх от Северното сияние

Аурофобия – страх от злато

Аугодизомофобия – страх да не бъдеш мръсен

Аутоматонофобия– страх от роботи

Аутомизофобия – страх да не се изцапаш, посгоянно миене на ръце

Аутофобия – страх да не бъдеш сам

Афенфозмофобия –  страх да бъдеш докосван

Ахлуофобия – страх от тъмнината и от нощта

Ацерофобия – страх от кисел вкус

Б

Базифобия – страх от ходене или падане

Базофобия – страх от неспособност за стоене

Бактериофобия – страх да не се заразиш от бактерии или страх от съприкосновение с предмети, имали контакт с бактерии

Балистобия – страх от куршуми или ракети

Барофобия – страх от гравитацията

Батмофобия – страх от стъпала

Батофобия – страх от  височини или страх да бъдещ близко до високи стради

Батракофобия – страх от земноводни – саламандри, жаби, и т.н.

Баттофия – страх от дълбочина

Бацилофобия – страх от микроби

Беланефобия – страх от остри предмети, страх да не се порежеш и убодеш

Библиофобия – страх от книги

Болшефобия – страх от болшевики

Блаптофобия – страх да не нараниш някого

Бленофобия – страх от слуз

Богифобия – страх от злодеи, страшилища, призраци

Ботанофобия – страх от растения

Бромидросифобия – страх от миризмите на тялото

Бронтофобия – страх от гръмотевици, светкавици и бури

Буфонофобия – страх от крастави жаби

В

 Валонофобия – страх от валонците

Ваксинофобия – страх от ваксинации

Венустрафобия – страх от красиви жени

Вербофобия – страх от думи

Верминофобия – страх от  микроби

Вертигофобия – страх от виене на свят

Вестифобия – страх от обличане

Винофобия – страх от пиене на вино

Викафобия – страх от магьосници и вещици

Виргинтифобия – страх от изнасилване

Витрикофобия – страх от пастрока

Вомитофобия – страх от повръщане

Г

Галеофобия – страх от котки

Галофобия – страх от Франция и френската култура

Гамофобия – страх от женитба

Гелиофобия – страх от смях

Генофобия – страх от секс

Генуфобия – страх от колена

Гераскофобия – страх да станеш възрастен човек

Германофобия – страх от Германия и германската култура

Геронтофобия – страх от стари хора

Гефирофобия – страх от мостове

Гимнофобия – страх от голота

Гинефобия – страх от жени

Глософобия – страх от говорене пред публика

Графофобия – страх от писане на ръка или страх да се  държат пособия за писане

Гносиофобия – страх от познание

Гумафобия – страх от вкус

Д

Дейпнофобия – страх от хранене и разговори на обяд

Декстрофобия – страх от всичко, което се намира от дясната страна на тялото

Дементофобия – страх от полудаване и от загуба на разсъдък

Демонофобия – страх от демони, зли сили, духове

Демофобия – страх от тълпи

Дендрофобия – страх от дървета

Дентофобия – страх от зъболекари

Дерматозиофобия – страх от кожни заболявания

Дерматофобия – страх от поражения на кожата

Десидофобия – страх от вземане на решение

Дефекалоезиофобия – страх от болезнени движения на червата

Диабетофобия – страх от диабет

Дизабилофобия – страх от това да се  съблечеш пред другите

Дизморфофобия – страх от уродливост

Дидаскалейнофобия – страх да ходиш на училище

Дикефобия – постоянен страх от справедливост

Динофобия – страх от замаяност и водовъртежи

Диплофобия – страх от двойно виждане

Дипсофобия – страх от пиене

Дистихифобия – страх от нещастен случай

Доксофобия – страх от изразяване на мнение и получаване на благодарности

Доматофобия – страх от къщи и да  бъдеш в къща

Дорофобия – страх от кожа и от козината на животни

Дромофобия – страх от пресичане на улици

Дъчфобия – страх от холандците

Е 

Евпофобия – страх от чуването на добра новина

Еврезиофобия – страх от идеи, отличаващи се от общоприетите

Ейзоптрофобия – страх от огледала и виждане на нечий образ в тях

Ейкофобия – страх от домашната обстановка

Еклезиофобия – страх от църквата

Екофобия – страх от дома

Еквайнофобия – страх от коне

Електрофобия – страх от електричество

Елеутерофобия – страх от свобода

Елюрофобия – страх от котки

Еметофобия – страх от повръщане

Енегофобия – страх от игли

Еножиофобия – страх от извъриване на непростим грях или критика

Енохлофобия – страх от тълпи

Ентомофобия – страх от  насекоми

Еозофобия – страх от зората и дневната светлина

Епистакзиофобия – страх от кръвотечение от носа

Епистемофобия – страх от познание

Ергазиофобия – страх от работа или действие, страх на хирурга да оперира

Ергофобия – страх от работа, страх да извършваш каквито и да е движения

Еритрофобия – страх от червено, кръвотечения и червена светлина

Еротофобия – страх от секс и всичко свързано с него

Ергофобия – страх от работа

Еремофобия – страх от самота

Ереутрофобия – страх от изчервяване

Еуротофобия – страх от женски гениталии

Eуфобия – страх да чуеш добра новина

Ефебилфобия – страх от тинейджъри

З

Зелофобия – страх от ревност

Зевсофобия – страх от Бог или богове

Земифолия – страх от сляпото куче

Зоофобия – страх от животни

И

Идеофобия – страх от идеи

Изолофобия – страх от това да останеш сам и в изолация от другите, страх от самота в живота

Изоптерофобия – страх от термити и насекоми, които ядат дървесина

Илингофобия – страх от замайване, или виене на свят при поглеждане  надолу

Инсектофобия – страх от инсекти

Иофобия – страх от отрова

Итифалофобия – страх от съзерцаване или мисли за еректирал пенис

Ихтиофобия – страх от риби

Интимофобия – страх от първата интимна среща

Инфарктофобия – страх от инфаркт

K

Кайнофобия– страх от новости

Какорафобия – страх от неуспех и провал

Какофобия –  страх от  грозота и уродства

Калигинефобия -страх ог красиви жени

Канцерофобия – страх от рак

Кардиофобия – страх от сърдечно заболяване, инфаркт

Карнофобия – страх от месо

Катагелофобия – страх ог осмиване

Катапедафобия – страх от осмиване

Катизофобия – страх от сядане

Катоптрофобия – страх от  огледала

Кеймафобия – страх от студ и студени неща

Кентофобия  – страх  от новости и нови идеи

Кераунофобия – страх от гръмотевици и светкавици

Киберфобия – страх от компютри и работата с тях

Кинетофобия – страх от движение

Кимофобия – страх от вълни и вълнообразни движения

Кипридофобия – страх от венерически заболявания и проститутки

Кинофобия – страх от кучета и бяс

Кифофобия – страх от наклони

Клаустрофобия – страх от затворени пространства

Клейтрофобия – страх от това да не бъдеш  заключен в затворено пространство

Клептофобия – страх да не започнеш да крадеш

Климактофобия – страх от качване и слизане по стълби

Клинофобия – страх  от отиване към  легло

Клитрофобия – страх да не бъдеш заключен в задушни помещения

Книдофобия – страх от ужилване

Коитофобия – страх от коитус

Койметрофобия – страх от гробища

Койнонифобия – страх от стаи изобщо

Колпофобия – страх от гениталиите, особено женските

Космикофобия – страх от космически явления и феномени

Кометофобия – страх от комети

Кониофобия – страх от прах

Контрафобия – стремеж да се излагаш на страховити състояния, целта е  да се изпиташ силни усещания, които не се свързани със  страх

Контрелтофобия – страх от  сексуални злоупотреби и оскърбления

Копофобия – страх от умора

Копрастазофобия – страх от запек

Копрофобия – страх от фекалии

Коулрофобия – страх от клоуни

Коулфобия – страх от клоуни

Кремнофобия – страх от пропасти

Криофобия – страх от изключителен студ

Кристалофобия – страх от стъкло и докосване на стъклени Повърхности

Ксантофобия – страх от жълт цвят

Ксеноглософобия – страх от чужди езици

Ксенофобия – страх от чужденци и непознати хора

Ксерофобия – страх от сухота

Ксилофобия – страх от гора и от дървени предмети

Ксирофобия – страх от бръсначи

Л

Лаканофобия – страх от зеленчуци

Лалиофобия – страх от говорене

Левофобия  – страх от всичко, което се намира от лявата страна

Лепрофобия – страх от проказа

Лейкофобия – страх от бял цвят

Лигофобия – страх от тъмнината

Лигирофобия – страх от силен шум

Лилапсофобия – страх от урагани и торнадо

Лимнофобия – страх от езера

Линонофобия – страх от връв, канап

Лисофобия – страх от полудяване

Литикафобия – страх от съдебни процеси

Логофобия – страх от думи

Локиофобия – страх от раждане

Логизомеханофобия – страх от компютри

Луифобия – страх от сифилис

Лугрофобия – страх от видри

М

Магейрокофобия – страх от готвене

Майеузиофобия – страх от раждане

Макрофобия – страх да чакаш дълго

Малаксофобия – страх от любовна игра

Маниафобия – страх от полудяване

Мастигофобия – страх от наказание

Мегалофобия – страх от големи неща

Медомалакуфобия – страх от загуба на ерекция

Медортофобия – страх от еректирал пенис

Меланофобия – страх от черен цвят

Мелисофобия – страх от пчели

Мелофобия – страх от музика /омраза към музиката/

Менингитофобия – страх от заболяване на мозъка

Менофобия – страх от менструация

Меринтофобия – страх от връзване

Металофобия – страх от метали

Метатесиофобия – страх от промени

Метеорофобия – страх от метеори

Метифобия – страх от алкохол

Метрофобия – страх от поезия /омраза към поезията/

Механофобия – страх от машини

Мизофобия – страх от замърсяване и избягване от докосване на околни предмети

Микофобия – страх от гъби

Микробиофобия – страх от микроби

Микрофобия – страх от малки неща

Мирмекофобия – страх от мравки

Миксефобия – страх от слуз

Митофобия – страх от митове или лъжливи истории

Мнемофобия – страх от спомени

Молизмофобия – страх от  мръсотия и инфекции

Монопатофобия – страх от определено заболяване

Монофобия – страх от самота или да бъдеш сам

Мотефобия – страх от молци

Моторфобия – страх от автомобили

Мусофобия – страх от мишки

Н

Небулафобия – страх от мъгла

Некрофобия – страх от смъртта и нещата, свързани с нея

Нелофобия – страх от стъкло

Неофармафобия – страх от нови лекарства

Неофобия – страх от всичко ново

Нефофобия – страх от облаци

Никтохилофобия – страх от тъмни залесени места или от горите през ноща

Никтофобия – страх от тъмнина или настъпването на ноща

Новеркафобия – страх от пастрока

Нозофобия – страх да се разболееш от някоя болест

Ноктифобия – страх от нощта

Номатофобия – страх от имена

Номофобия – страх от липсата на мобилен телефон

Носокомефобия – страх от болници

Ностофобия – страх от завръщане у дома

Нуклеомитуфобия – страх от ядрено оръжие

Нудофобия – страх от голота

Нумерофобия – страх от числа изобщо

О

Обезофобия – страх от напълняване

Одонтофобия – страх от зъби, търсене на стаматологична помощ и хирургическа интервенция в областта на зъбите

Одинофобия – страх от болка

Оенофобия – страх да пиеш вино

Озмофобия – страх от телесни миризми

Ойкофобия – страх от връщане вкъщи след изписването от психиатрична клиника

Октофобия – страх от числото 8

Олфактофобия – страх от миризми

Омброфобия – страх от дъжд и да не попаднеш под дъжда

Омметафобия – страх от очи

Онейрогмофобия – страх от мокри сънища

Онейрофобия – страх от сънища

Ономатофобия – страх от повтаряне на определена дума или име

Опиофобия – страх да лекуваш и да изписваш рецепти на болните

Оптофобия – страх да отваряш очи

Орнитофобия – страх от птици

Ортофобия – страх от собственост

Остранконофобия – страх от мекотели и ракообразни без черупки

Офидиофобия – страх от змии

Офталмофобия – страх да не бъдещ наблюдаван

Охлофобия – страх от тълпи

Охофобия -постоянен страх от превозни средства

П

 Пагофобия – страх от студ и лед

Панофобия – страх от всичко

Патофобия – страх от страдание и болест

Папафобия  – страх от римския папа

Папиропфобия – страх от хартия

Паралипофобия – страх от пренебрегване на задължения и отговорности

Парафобия – страх от сексуални перверзии

Паразитофобия – страх от паразити

Параскаведекатриафобия – страх от петък 13

Партенофобия – страх от девствени, млади момичета

Партурифобия – страх от раждане

Патройофобия – страх от наследстевност и наследствени болести

Педикулофобия – страх от въшки

Педиофобия – страх от детски играчки и кукли

Пекатофобия – страх от прегрешения или  въображаеми престъпления

Пелаграфобия – страх от пелагра

Пеладофобия – страх от плешиви хора

Пениафобия – страх от бедност

Пентерафобия – страх от свекърви и тъщи

Пирексиофобия – страх от треска

Пирофобия – страх от огън

Плакофобия – страх от надгробни плочи

Плутофобия – страх от богатство

Плувиофобия – страх от дъжд

Пнеуматифобия – страх от  духове

Пнигофобия – страх от задушаване

Погонофобия – страх от хора с бради

Пойнефобия – страх от наказание

Покрескофобия – страх от напълняване, страх от увеличаване на теглото

Полизофобия – страх от полиомиелит

Политикофобия – страх от политици

Полифобия – страх от много неща

Понофобия – страх от преуморяване и болка

Порфирофобия – страх от лилав цвят

Потамофобия -страх от реки.Страхът може да възникне при наблюдението на стремителното движене на водата

Потофобия – страх от алкофол

Прозофобия – страх от прогрес

Проктофобия – страх от ректум

Пселизмофобия – страх от заекване

Психофобия – страх от ума и душата

Психрофобия – страх от студа

Птеромерханофобия – страх от летене

Птеронофобия – страх от птичи пера

Пупафобия – страх от марионетки

Р

Рабдофобия – страх от наказание, биене с пръчка  или остро критикуване

Радиофобия – страх от радиация, рентгенови снимки

Рандиафобия – страх от жаби

Ректофобия – страх от ректум и болестите, свързани с него

Рипофобия – страх от дефекация

Ритиофобия – страх от бръчки

Рубофобия – страх от мръсотия

Русофобия – страх от руснаци

С

Сатанофобия – страх от сатаната

Сармасофобия – страх от любовната игра

Самхаинофобия – страх от празника Вси светии

Ситофобия – страх от храна

Скабиофобия – страх от краста

Скатофобия  – страх от фекалии

Скелерофобия – страх от лоши мъже и крадци

Сциофобия – страх от сенки

Сколецифобия – страх от червеи

Сколионофобия – страх от училише

Скопофобия – страх да не те наблюдават

Скотомафобия – страх от слепота

Скотофобия – страх от тъмнина

Скриптофобия – страх от писане на публично място

Селахофобия – страх от акули

Селафобия – страх от светлинни блясъци

Селенофобия – страх от луната

Сеплофобия – страх от гниещи вещества

Сескуипедалофобия -страх от дълги думи

Сексофобия – страх от противоположния пол

Сидеродромофобия – страх от влакове

Сидерофобия – страх от звезди

Симболофобия – страх от символи

Симетрофобия – страх от симетрия

Сингенезофобия – страх от роднини

Синистрофобия – страх от неща, които се намират вляво от тялото

Сифилофобия – страх от сифилис

Снейкофобия – страх от змии

Сомнифобия – страх от заспиване

Сотериофобия – страх от зависимост от другите

Соцерофобия – страх от родителите на съпругата или съпруга

Социофобия – страх от негативна оценка  в социалните контакти

Софофобия – страх от учене

Спейсфобия – страх от безвъздушното пространство

Спектрофобия – страх от духове и призраци

Сперматофобия – страх от микроби

Спинофобия – страх от СПИН

Сфексофобия – страх от оси

Стазибазифобия – страх от  стоене и ходене

Стаурофобия – страх от разпятия и кръстове

Стенофобия – страх от тесни неща

Стигиофобия – страх от ада

Т

Таасофобия – страх от седене

Тахофобия – страх от скорост

Таениофобия – страх от тения

Таласофобия – страх от морета

Танатофобия – страх от умиране или смъртта

Тапинофобия – страх да не си заразен

Таурофобия – страх от бикове

Тафефобия – страх да не бъдеш погребан жив

Театрофобия – страх от театри

Тевтофобия – страх от всичко немско

Теологикофобия – страх от теология

Теофобия – страх от богове и религия

Термофобия – страх от топлина

Технофобия – страх от технологии

Текстофобия – страх от определени тъкани

Телефобия – страх от определени планове или религиозни ритуали

Тенатофобия – страх от тетанус

Тератофобия – страх от уроди

Тестофобия – страх от правене на тестове

Токофобия – страх от бременност и раждане

Токсифобия – страх от отрова или случайно отравяне

Томофобия – страх от хирургически операции

Тонитрофобия – страх от гръмотевици

Топофобия – страх от определени места или ситуации, като сценична треска

Травматофобия – страх от нараняване

Тремофобия – страх от треперене

Трипанофобия – страх от инжекции и от нараняване

Трискайдекафобия – страх от числото 13

Трихинофобия – страх от трихинелоза

Трихопатофобия – страх от коса

Тропофобия – страх от правене на промени

Туберкулофобия – страх от туберкулоза

Тиранофобия – страх от тирани

У

Уранофобия – страх от рая и страх от гледане в небето

Урофобия – страх от  урина и от уриниране

Ф 

Фагофобия – страх от гълтане

Фалакрофобия – страх ог оплешивяване

Фалофобия – страх от пенис, особено, когато е в еректирало  състояние

Фармакофобия – страх от взимане на лекарства

Фебрифобия – страх от треска и висока температура, страх от грип

Фенгофобия – страх от дневна светлина и от слънчевата светлина изобщо

Фазмофобия – страх от духове, дяволи и призрачни същества

Фелинофобия – страх от котки

Филемафобия – страх от целуване

Философобия – страх от философия

Филофобия – страх да  се влюбиш

Фобиофобия – страх от фобии

Фобофобия – страх от показване симптоми на страх

Фонофобия – страх от разговори по телефона

Фотоауглифобия – страх от силна светлина

Фотофобия – страх от светлина изобщо. Непоносимост към светлина

Франкофобия – страх ог французи и от всичко френско

Фригофобия – страх от студени неща

Фронемофобия  – страх от мислене

Фтизиофобия – страх от туберкулоза

Фгириофобия – страх от въшки

X

Хаетофобия – страх от коса

Хадефобия – страх от ада

Хагиофобия – страх от светци и свети неща

Хайрофобия – страх от проявяване на положителни емоции, веселие в неподходяща обстановка

Хамартофобия – страх от прегрешение

Харпраксофобия – страх от ограбване

Хафефобия – страх от докосване

Хедонофобия – страх да изпиташ удоволствие

Хеленологофобия – страх от сложна научна терминология /гръцка

терминология/

Хелмингофобия – страх от инфектиране с червеи

Хелиофобия – страх от слънцето

Хематофобия  – страх от кръв

Хемофобия – страх от химикали и от работа с химически вещества

Херофобия – страх от веселба

Херпетофобия – страх от влечуги

Хетерофобия – страх от противоположния пол

Хигрофобия – страх от течности и влага

Хидраргиофобия – страх от лекарства, съдържащи живак

Хидрофобия – страх от вода

Хиелофобия – страх от стъкло

Хиерфобия – страх от свещеници и свещени неща

Хилефобия – страх от материализъм или епилепсия

Хилофобия – страх от гори

Хионофобия – страх от сняг

Хипенгиофобия – страх от отговорност

Хипнофобия – страх от заспиване или от хипнотизиране

Хипопотомомонстросесквипедалиофобия – страх от къси думи

Хипсифобия – страх от височина

Хираптофобия – страх от докосване

Хирофобия – страх от ръце

Хихофобия – страх от коне

Хобофобия – страх от  просяци и безделници

Ходофобия – страх от пътешествия

Холерофобия – страх от гняв и холера

Хомиклофобия – страх от мъгла

Хомилофобия – страх от проповеди

Хоминофобия – страх от мъже

Хомофобия – страх от еднообразие, монотонност или хомосексуалност

Хохрофобия – страх от огнестрелно оръжие

Хормефобия -страх от удар

Хорофобия – страх от танцуване

Хрометофобия – страх от пари, страх да се докоснеш до тях

Хромофобия – страх от цветове

Хронофобия – страх от времето и часовници

Ц

Ценофобия – страх от празни стаи

Цибофобия – страх от храна

Циклофобия – страх от велосипеди

Ч

Чеймофобия  – страх от студа

Ю

Юдофобия – страх от евреи

Я

Японофобия – страх от японци и всичко свързано с Япония

Ятрофобия – страх от лекари

Tags

Свързани статии

Close
Close