Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Челядник Echinops ritro L.
Челядник Echinops ritro L.

Многогодишно тревисто растение с 30—80 см високо, беловлакнесто стъбло. Листата са последователни, двойно пересто наделени, по края бодливо напилени, отгоре — тъмнозелени, голи, отдолу — беловлакнести. Съцветията са кълбовидни, многоцветни главички, 2—5 см в диаметър, раз­положени единично. Цветовете са сини, около 2 см дълги, с тръбесто, по-дълбоко от средата нарязано венче. Плодът е продълговата плодосемка, снабдена с хвърчилка от власинки. Цъфти юли—август.

Кои части на Челядник притежават лечебни свойства:

За лечебни цели се използват плодовете (Fructus Echinopsis).

Полезни съставки на Челядник:

Съдържа алкалоиди, от които основни са α-ехинопсин и β-ехинопсин. В пло­довете се съдържа около 25% тлъсто масло.

Къде се среща Челядник:

Расте по сухи каменливи места из цялата страна.

Приложение на Челядник:

Челядник Echinops ritro L.
Челядник Echinops ritro L.

Стимулиращо, общотонизиращо. Повишава умствената и физиче­ската работоспособност, тонизира скелетната мускулатура, засилва сърдечната дейност и повишава артериалното налягане.
Билката се използва след тежко боледуване и изто­щение, при мускулна слабост, неврити, парези и парализи, отслабване на зрителната острота, полова слабост и др.
Най-често се прилага чистият алкалоид ехинопсин, който се получава синте­тично и се отпуска по лекарско назначение.