Статии

Историята на човешките хромозоми

Смесването на народите

Не пропускайте нашите публикации като се

Следите на Ева

Всички хора са роднини, всички са произлезли от едни и същи прародители. Оказва се, че това е не само библейска легенда, но и факт, установен от науката.

Генотипът на човека се определя от неговите хромозоми. При жените те се означават с ХХ, а при мъжете – с ХY.

Y- хромозомата се предава само по мъжка линия, подобно на фамилията – от баща на син. Тя носи в себе си своего рода печат – характерната следа на внезапно възникналите изменения, с други думи мутациите – понякога пагубни, понякога благодатни.

По своята същност Y- хромозомата също е мутация. Тя може да разкаже много неща: за родството, далечно и близко, за времето на съдбовни промени. По костите, открити от археолозите, антрополози проследяват хронологичните мутации на двойната спирала на ДНК, на която е записана цялата ни наследствена информация. Това изследване позволява да се състави генеалогичното дърво на човечеството: от днешните жители на Земята до първородителя, когото условно можем да наречем “генетичния Адам”.

Взети са проби от десетки милиони хора. Цялата работа е извършена в най-добрите лаборатории на света, а резултатите са повече от сензационни – истинска фантастика, превърнала се в разтърсваща въображението действителност.

Владетели многоженци

Началото е поставено в степите на Монголия. Радиовъглеродният анализ на кости, извлечени от древни погребения, показва, че у двама мъже, починали през XIII в., е налице Y-хромозома, различна от другите. Носителите на тази мутация са наречени условно “потомци на Чингиз хан”.

Така се и оказва, когато под микроскопа попадат препарати, взети от останките на чингизките ханове. С приближаване на нашето време тези потомци стават все повече. И е разбираемо, защото великият завоевател е имал множество жени, чрез които е предал своя специфичен “белег” на синове внуци и правнуци.

Днес в Централна Азия той е установен при 16 милиона мъже! В самата Монголия най-малко половината от мъжкото население произхижда от обща прародител, живял през XIII век. Кой би могъл да бъде той, ако не самият велик Чингиз? Окончателният отговор може да даде само неговият гроб, разбира се, когато бъде открит.

Значително по-трудно е да се придвижваме още по-навътре в дебрите на праисторията, още повече в библейската легенда.

Апостол Лука съставя генеалогичното дърво на Адам. Учените се спират на Соломон – третия цар на Юдея. Логиката е същата: според Библията благочестивият, но сластолюбив цар има 300 жени и 700 наложници. Следователно и потомците му са многобройни. Само че къде да ги търсят, пръснати по целият свят!

Изкушаващо е учените да започнат търсенията си с императорското семейство на Етиопия, което води рода си от Соломон и Савската царица. Последният император Хайле Селасие през 1974 г става жертва на комунистическия режим. Но неговият син – принц в изгнание, охотно се съгласява да предостави частичка от себе си за изследване – намазка от слизестата обвивка на гърлото. Но генеалогичните разклонения на етиопската династия се оказват толкова заплетени, че не може да се говори за каквато и да било приемственост. Характерни белези са открити не само в Африка, но и в Азия, Южна Африка и дори в Сибир.

Неочаквана изненада поднасят анализите на ДНК на потомците на Томас Джеферсън – третият президент на САЩ. Както е известно, той има синове от робинята негърка Сали Къмингс. Очевидно, нейните африкански предци по мъжка линия са били родствени в древността с августейшите етиопци. Впрочем самият Джеферсън също има нехарактерна за европейците Y-хромозома. 

Пробите, взети от преките му наследници със същата фамилия, показват, че най-близките им корени идват от Британия и Франция, а далечните – от Близкия изток, от Финикия и Ханаан. Това е вече с 1000 години по-близо до “Адам”.

Великото смесване на народите

Портрети на древни финикийци, направени по черепи, изобщо не приличат на покойния президент. Тези генетични правнуци на “Адам” по-скоро изглеждат като италианци от фреските на Микеланджело в Сикстинската капела. Характерната за тях Y-хромозома, отбелязана като М-9 , е налице у половината жители на Земята – главно в Африка, Близкия изток и Азия (Китай).

М-9, подобно на стрелката на компас, посочва остров Пате край бреговете на Кения, където живеят потомци на преселници от посочените региони. Островът се намира на търговски кръстопът и там се срещат моряци едва ли не от целия свят.

Населението се смесва порядъчно, за което може да се съди дори по мюсюлманските и китайските гробове в старинното гробище. Общата за аборигените от Пате мутация М-168 е характерна за Африка, Азия, Европа, Средния изток, Индия – това са вече 3 милиарда души! Има я и при Джеферсън, и при монголите – потомци на Чингизхан. Но при няколко островитяни липсва. Те притежават още по древна Y-хромозома….

Африканският Адам

Този път “стрелката на компаса” показва Южна Африка, където са открити останките на първите хора: “африканската Ева” и “африканския Адам”. Но са необходими  стотици хиляди години еволюция, за да се появи нашият първородител, чието племе заселва планетата.

Неговата универсална Y-хромозома е налице у всекиго от нас, а нашата прародина – условният Едем, се намира някъде в Танзания или Етиопия. Първородителят се появява приблизително преди 60,000 години и навярно е също вожд многоженец.

Възстановеният по африкански черепи от този период образ е далечен от примитивните рисунки на миналото. Това не е звероподобен троглодит, но не е и красавецът Адам от Сикстинската капела. По-скоро е австралийски абориген. Условният Едем напомня райска градина, но само по разнообразието на тропическата си флора и фауна.

Съвременната палеонтология позволява да се възстанови видът на черепа само по една кост, а с помощта на компютър се създава и триизмерен портрет. Изследването на костите и реконструкцията на африканските черепи от общия с маймуните предтеча до хомо сапиенс позволява да се предположи, че преди 60 хиляди години поради природните катаклизми човешката популация се оказва на границата на унищожението. Успяват да оцелеят малцина, но затова пък техните потомци бързо прогресират. Мутацията предизвиква увеличение на мозъка и изменение на костите на гръкляна, които спомагат за появата на речта. 

Череп от източноафриканския район Капси най-накрая довежда учените до преките потомци на първия носител на универсалната Y-хромозома. Това е племето хадзаба, чийто бит е останал непроменен от древността. Ловци и събирачи, те използват лъкове и стрели, за които извличат отрова от растения. А огън получават чрез триене.

Вероятно именно така е живял и “генетичният Адам”. Неговата реч съществено се отличава от нашата. Ако в съвременните европейски езици има около 30 звука, то при хадзаба са повече от 100 и освен съгласните има и своеобразно “щракане”. Но това е език, способен да предава своеобразна информация, както и да генерира основополагащи идеи.

Тържество за победителите

Еволюцията изпробва множество варианти. Само за някакви си двайсетина години броят на предците на човека е нараснал два пъти. Международен изследователски екип открива черепа на хоминид, съществувал преди 3,5 милиона години. Това е т. нар. плосколик човек от Кения.

Но само на нас – децата на “Адам” ни било съдено да завоюваме земята. Носителите на другите Y-хромозоми измират, както е изчезнала и другата популация на разумния човек – неандерталците. Те са съседи на нашите предци, но не успяват да се приспособят към промените в климата след отстъпването на ледниците.

И така, нашият “Адам” е бил вожд, предал своя генотип на широк кръг потомци. Именно те, носителите на забележителната Y-хромозома, преди 50 хил. години се заселват от Африка по всички континенти. В исторически план това е победен и бърз процес – само след 10 хил. години се оказва заселена Австралия! Част от австралийските аборигени водят изконен начин на живот. Но децата на онези, които са се преселили в градовете, с нищо не отстъпват на своите белокожи връстници, като в някои отношения дори ги превъзхождат. Те по-малко се уморяват от физически натоварвания и са по-възприемчиви към всичко ново. Що се отнася до цвета на кожата, формата на очите и носа – всичко това е следствие от по-късни мутации, обусловени от местообитанието.

Въпреки множеството различия между народите всички сме потомци на “генетичния Адам” и следователно се намираме в родствени връзки. Не е ли в това смисълът на духа на великата Книга на Битието?

Единството на противоположни начала е дълбоко свойство на природата. И прамайката Ева – в този случай също не библейската, а биологическата “африканска Ева”, е оставила у нас своята непомръкваща следа. Хромозомата, наследявана само по женска линия, позволява да надникнем в далечното минало на човешкия род. Анализът на ДНК на милиони жители от земното кълбо показва, че най-малко 97 % от европейците произхождат от няколко африкански жени. От тук остава само крачка до прародителката…

Не пропускайте да видите и ⤵️
Тайната на човешката аура

Tags
Close
Close