Анализ на сънища

Калвин Хол – Анализ на сънищата

Разкриване на лични мисли

Не пропускайте нашите публикации като се

Калвин Хол (1909-1985) фокусира проучванията си за сънищата върху съдържанието, или анализ на съдържанието.

Понеже сънищата са по същество мисли, това е когнитивен процес. Сънищата предлагат карта или път до недостъпните райони от Вашите мисли и съзнание, познати като подсъзнание. Хол вярвал, че сънищата са най-добрия начин за разкриване на лични мисли и обяснение за поведението. Чрез сънищата се разкриват неща за Вас, които иначе може да остават скрити. Хол категоризира сънищата като една от 5-те основни области на живота. 

1. Представите на Аза се отнасят до типа или броя на ролите, които играете в сънищата си.

3. Представите на другите хора са ролите, които те играят в сънищата Ви. Помислете за чувствата си към тях и начина, по който си взаимодействате с тях.

3. Представите за света представлява заобикалящата Ви среда във Вашите сънища. Прилагателните, които използвате за да опишете околната среда в сънищата си е начина, по които гледате на света.

4. Представите на импулсите, забраните, които си налагате и наказанията показват поведението Ви и начина, по които то се управлява от импулсите Ви.

5. Представите на проблемите и конфликтите, символизират Вашите борби и проблеми, пред които сте изправени в реалния си живот. Тези сънища се опитват да предложат един вид разрешаване на тези конфликти.

Калвин Хол - Анализ на сънищата
Калвин Хол – Анализ на сънищата

Използвайки тези 5 представи, Хол вярвал, че Вие ще успеете да анализирате съдържанието на сънищата си и ще можете да проследите пътя, който ще Ви даде отговора за това как работи Вашето подсъзнание.

Tags

Свързани статии

Close
Close