Анализ на сънища

Научно обяснение за пророческите сънища

Има ли научно обяснение за пророческите сънища

Не пропускайте нашите публикации като се

Какво показва изследване върху пророческите сънища

Александър Каплан не отрича възможността за съществуване на пророчески сънища

Според него, предсказването на бъдещи събития въз основа на наличната информация е една от функциите на главния мозък. Затова не бива да ни учудват пророческите сънища. Подобно прогнозиране е достъпно и в състояние на бодърстване. Но в този период почти е неосъществимо заради множеството разсейващи фактори. Затова именно в състояние на сън всички странични мисли се изолират и мозъкът получава възможност да работи само с най-важната информация.

Научно обяснение за пророческите сънища
Научно обяснение за пророческите сънища

Специалистите, изследващи съня, смятат, че именно в резултат на напрегнатата умствена дейност настъпват случаи на озарения по време на сън. Такъв е случаят с Дмитрий Менделеев, който сънува Периодичната таблица на химическите елементи. Както и с Елиас Хау, който открива насън принципа на конструиране на шевната машина.

Но някои видове пророчески сънища не могат да бъдат обяснени от тази гледна точка – например виденията за бъдещи катастрофи или за събития, които все още не са се случили. За тези сънища хипотеза предлага Леонид Прищепа.

Според неговата версия цялата Вселена е построена на основата на фундаменталните закони на електромагнитните взаимодействия. Освен това всичко е свързано въз основа на общия материал, създаден в началото на времената при Големия взрив. Затова всичко в света е свързано, а следователно човешкият мозък може да получава сигнали за събития, които все още не са се случили.

Редица изследователи допускат и съществуването на своеобразно енергоинформационно поле, в което се съхранява информация за всичко, което се е случило или ще се случи в бъдещето. В някои моменти, намирайки се в състояние на сън, човекът по някакъв начин се включва към това поле и получава информация за бъдещи събития. Но не всички учени приемат теорията за съществуването на единно информационно поле.

Феноменът на пророческите сънища изисква сериозно изучаване, тъй като това явление позволява в някои случаи да се избегнат трагедии, като се вземат навременни мерки. Днес официалната наука се отнася доста скептично към това явление. Независимо от това обаче феноменът на пророческите сънища съществува и по неизвестни причини се проявява особено ярко при някои хора. Ако се отнесем сериозно към него, напълно е възможно в бъдеще тази способност да ни помогне да избягваме катастрофи и природни бедствия.

Вижте и:⤵️
Пророчески сънища
Видове пророчески сънища
6 известни идеи, произлезли от сънища

Tags

Свързани статии

Close
Close