Време за прочитане - 1 мин.

Колко важно е сънуването

Трудно е да се отговори на въпроса дали спим за да сънуваме, но учените са съгласни за едно, че сънуването е от огромна важност и не се случва без причина.

Колко важно е сънуването
Колко важно е сънуването

Изучаването на сънуването показва, че хора които са лишени от (навлизане във фазата на БДО – бързо движение на очите), изпитват симптоми на раздразнителност и тревожност. В едно проучване на съня, доброволците бивали събуждани точно преди да влязат във фазата на БДО. След което им позволявали да заспиват. И отново – точно преди да навлязат във фаза на сънуване били събуждани. Това продължило през цялата нощ. Доброволците спяли със същата продължителност с която спят в нормалния си живот. През следващия ден те установили, че се чувстват дезориентирани, депресирани, раздразнителни и лесно избухвали. Налице било голямо влошаване на ежедневното им функциониране. Някои консумирали повече храна от обикновеното. Разпростирайки проучването през следващите няколко нощи, участниците ставали все по объркани. Установено било че лишаването от сънуване (БДО), предизвиква свръх чувствителност, затруднена и загуба на паметта.

Това проучване показва важността на сънуването и ролята му за вашето здраве благоденствие. Някои от учените вярват, че помага за преодоляването на стреса. Сънуването е изключително важно и помага да презаредите си и да съживите тялото си.