Обичаи

Кадене с тамян

Традициите на каденето с тамян

Не пропускайте нашите публикации като се

Защо се кади с тамян

Тамянът от древни времена представлява ароматната смола, която извира от резките на ствола на дървото Ливан, оттам идва думата „тамян”.

Препоръчително е вкъщи да се прекадява с тамян редовно и винаги придружено с молитва.

Символика на тамяна

Кадене с тамян
Кадене с тамян

Тамянът символизира огнените езици на Светата Петдесетница, когато Господ изпратил на Своите ученици Светия Дух във вид на огнени езици. Молитвата, която произнася свещеникът, когато благославя тамяна на приношението е:

„На Тебе, о Господи, ние принасяме тамян като аромат на духовно благоухание; приеми го в Твоя Небесен олтар и ни изпрати в замяна благодатта на Светия Дух”

С тамяна, например, ние молим Господ да ни изпрати Своята божествена благодат. Ето защо вярващите, когато биват прекадявани от свещеника, леко накланят главите си като знак на приемане на тази благодат.

Тамянът, символизира молитва, която се издига към Божия престол.

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице” (Пс. 140:2) – това е моментът, когато духът се издига нагоре. И в същото време изразява нашето пламенно желание молитвата ни да бъде приета като сладък мирис на духовното благоухание.

Св. Йоан Златоуст пише: „Както тамянът сам по себе си е приятен и ароматен, така той разкрива своя аромат, когато огъня гори. По същия начин е и с молитвата, тя е добра сама по себе си, но става по-добра и по-благоуханна, когато се извършва с пламенно усърдие на душата; когато душата става кадилница и свети със силен огън”.

Затова, когато човек се моли е препоръчително да кади с тамян у дома.

Ароматният тамян, освен всичко друго, символизира възхваляване на Бога. Изгарянето на тамян означава поклонение и изкупление.

И приятното чувство, създадено от миризмата на тамяна в цялото пространство на Божия храм, означава пълнотата на нашите сърца с божествената наслада, това е плод на нашата любов към Бога. В този случай всеки вярващ става „Христово благоухание”.

В кадилницата, се запалват въглени, а тамянът е сложен върху тях – символизира утробата на Пресвета Богородица, Която е носила в себе си Бог Слово.

С тамяна, предлаган в часа за молитва, издигането на душата е „нагоре” – „да издигнем сърцата си нагоре”. Както тамяна, който се нагрява на въглищата, се издига нагоре и ароматизира наоколо, така и душата на вярващия със силна вяра трябва да хвръкне напред със сладко благоухание, откъсната от материалните неща и грижи.

Дъното на кадилницата показва смирението на Христос, огънят – Неговото божество и ароматният дим ни „изпълва” с благоуханието на Светия Дух.

Особено на вечерните служби се кади с тамян, където заедно с радостната светлина от слънчевия залез се пее и псалм 140 „Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва”. Ние молим Господ нашата молитва да се издигне до Неговия престол като благовонен тамян, издигащ се към небесата.

Този благочестив обичай създава предпоставка за гореща молитва и привлича освещаващата Божия благодат.

Благословението с тамян на предложението ясно показва голямата полза за вярващите от каденето с тамян. Свещеникът казва „На Тебе, о Господи, ние принасяме тамян като аромат на духовно благоухание; приеми го в Твоя Небесен олтар и ни изпрати в замяна благодатта на Светия Дух”.

На Светата Литургия свещеникът произнася много подобни думи от прошението от ектенията накрая, когато се предлагат Светите Дарове: „И като човеколюбец нашият Бог да ги приеме в Своя свят, наднебесен и мислен жертвеник като духовно благоухание и да ни изпрати божествената благодат и дара на Светия Дух, да се помолим”.

Когато свещеникът прекадява вярващите, те трябва да се поклонят, благоговейно очаквайки благословение и благодат от Бога. Когато свещеникът прекадява иконите, проси техните молитви и ходатайство пред Бога за членовете на Църквата.

За съжаление много християни, когато свещеникът ги прекадява, остават неподвижни – поради невежество. Лекият поклон е знак на това, че ние участваме в това, което става по време на службата, а също и знак на елементарно уважение към свещеника, който се моли за нас.

Не пропускайте да видите и ⤵️
Как се прекадява с тамян?
Задушници през 2021
Молитва за изцеление
Молитва към Богородица
Молитва към свети Мина
Молитви за помощ към Св. Спиридон Чудотворец
Молитва с мощна защита срещу болести и негативни влияния
Мощна Молитва към Архангел Михаил

Tags
Close
Close