Обичаи

Български следсватбени обичаи и обреди

Какви са Българските следсватбените обичаи?

Не пропускайте нашите публикации като се

Следсватбени обичаи и обреди

След венчавката, в понеделник, вторник или сряда сутрин се води невестата на вода на реката, кладенеца, извора или чешмата. От донесената вода се дава първо на младоженеца. Поливат се и останалите в къщата, след което дарува момковия род, а те съответно й връщат пари.

Български следсватбени обичаи и обреди
Български следсватбени обичаи и обреди

Отбулването на невестата (открив, откриванье, разкриване, т.н.) става главно в неделя след венчавката преди брачната нощ или в понеделник след ходенето за вода. Разбулването обикновено се прави вкъщи, но то се прави и под зелено плодно дърво или трендафил, на двора в градината, на дръвника, на кладенеца и др. Невестата сяда с лице към изгрева. Рядко булото се сваля с ръце. Обикновено за целта се употребяват сурови пръчки от плодно дърво, шипка, трендафил или жегъл, а по-рядко – точилка, вретено, кавал, тръстика. Характерен момент при разбулването на невестата са благословиите, които се изричат от кума. Булото се хвърля върху плодно дърво или на покрива на къщата.

Естествено продължение на разбулването е забраждането. Невестата се забражда с бяла забрадка – атрибут на омъжената жена и от този момент я носи до края на живота си.

Първият ден невестата се въвежда в домакинския труд на новото семейство. Краят на сватбата означава и начало на общуване на невестата с семейството и рода на младоженеца. Първите контакти са обредни и са свързани с прекъсването на говеенето (обредното мълчание) от страна на невестата. Младоженецът говее на момините родители до деня на сватбата или до т. нар. “повратки”. Това е гостуването у родителите на момата. Извършва се в първия неделен ден след сватбата. Следват гостувания у кума – на прошка, у стария сват, у девера и т.н. Някъде ходенето на гости е свързано със забраната младоженците да работят известно време след сватбата, затова се събират дори по три гостувания дневно у различни момкови роднини.

След завършването на всички сватбени обреди младоженците са официално признати за семейство, което започва свой самостоятелен живот.

Вижте още и ⤵️
Български предсватбени обичаи и обреди
Суеверия за сватба
Сънища за женитба и сватба

Tags

Свързани статии

Close
Close